11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 63, 2.Ünite Ölçme-Değerlendirme - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

2 Ekim 2019 Çarşamba

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 63, 2.Ünite Ölçme-Değerlendirme

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 63

Sayfa 63


2. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1.
(Y) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 - 1940 yıllarında sadece olay hikâyesi türünde hikâyeler
yazılmıştır.
2. (D) Olay hikâyesi, olay çevresinde gelişen edebî metinlerdendir.
3. (Y) Olay hikâyesinde olayların sonuçları okurun yorum ve çağrışımlarına bırakılır.
4. (D) Durum hikâyesinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri yer almaz.
5. (D) Olay hikâyelerinde mekân çok önemliyken durum hikâyesinde mekân, fazla önemsenmez.
6. (Y) İç çözümleme, bir anlatım tekniğidir ve bu teknikte anlatıcı / yazar, anlatımın dışındadır.
7. (D) Bir hikâyenin yapı unsurları denince akla olay, kişi, mekân ve zaman unsurları gelir.
8. (Y) Kesit hikâyesi de denen durum hikâyesi, Maupassant’ın geliştirdiği bir hikâye türüdür.
9. (Y) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 - 1940 yıllarında millî–dinî duyarlılığı yansıtan eğilim,
toplumcu–gerçekçi eğilim ve bireyin iç dünyasını yansıtan eğilim olmak üzere üç temel
anlayışta hikâyeler yazılmıştır.
10. (D) Öküzden Tayyare, Eskici, Gamsız’ın Ölümü hikâyelerinin ortak yönü Maupassant tarzı hikâye olmalarıdır.

www.bolcevap.com


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(hikâye, Maupassant tarzı, durum hikâyesi, olay hikâyesi, Cumhuriyet Dönemi, klasik hikâye, bilinç akışı, bakış açısı, Halikarnas Balıkçısı, Boccaccio, Tarık Buğra)

1. Çehov tarzı hikâyeye durum (kesit) hikayesi de denir.
2. Ömer Seyfettin, Maupassant tarzı (olay) hikâyeciliğin temsilcisidir.
3. Boccacio (Bokaçyo), Decameron adlı hikâyeleriyle hikâye türünün ilk örneklerini vermiştir.
4. Fransız edebiyatı yazarlarından Maupassant’ın adıyla bilinen hikâye türüne klasik 
denir.
5. Sait Faik Abasıyanık, Cumhuriyet Dönemi hikâyecilerimizdendir.
6. Bilinç akışı tekniğinde kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde, çağrışımlarla, zıplamalarla farklı yönlere gider.
7. Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla denizle ilgili hikâyeler yazmış bir yazardır.
8. Tarık Buğra, Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye türünde eser vermiş sanatçılardandır.
9. Batılı tarzda ilk hikâye örnekleri, edebiyatımızda Tanzimat Dönemi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır.
10. Olay hikâyesi, “serim, düğüm, çözüm” bölümlerine sahiptir; olay örgüsü hikâyenin en önemli yapı unsurudur.

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat