11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 64, 2.Ünite Ölçme-Değerlendirme - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

2 Ekim 2019 Çarşamba

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 64, 2.Ünite Ölçme-Değerlendirme

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 64

SAYFA 64


C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

a) millî–dinî duyarlılık
b) hikâye
c) Tüneldeki Çocuk
ç) Ekmek Kavgası
d) kesit hikâyesi
e) Olağan İşler
f ) özetleme
g) Rus edebiyatı
ğ) karakter
h) İtalyan edebiyatı

(h) Boccaccio
(ç) Orhan Kemal
(ğ) kişi
(c) Sait Faik Abasıyanık
(d) durum hikâyesi
(e) Reşat Nuri Güntekin
(b) öykü
(a) Bahaeddin Özkişi
(f) anlatım tekniği
(g) Anton Pavloviç Çehov
(X) Refik Halit Karay

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında durum hikâyesi türünde eser veren sanatçılardan adlarını bildiklerinizi defterinize yazınız.

Cevap: 
Durum hikayesinin  Türk edebiyatında en önemli temsilcileri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık’tır. 

Diğer sanatçılar ise şöyle:
 • Tarık Buğra
 • Sevinç Çokum
 • Bilge Karasu
 • Füruzan
 • Tomris Uyar
 • Hulki Aktunç
 • Aysel Özakın
 • Nazlı Eray
 • İnci Aral
 • Ayla Kutlu....
2. Durum hikâyesi ile olay hikâyesi arasındaki belirgin farkları yazınız.

OLAY VE DURUM HİKAYESİ FARKLARI
(Olay Hikâyesi)
 (Durum Hikâyesi)
Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan düzenli bir planı vardır.
Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz.
Olay ağırlıklıdır.
Durum ağırlıklıdır.
Merak ögesi canlı tutulur.
Merak ögesi ön plana çıkarılmaz.
Hikâyede olaylar bir çözüme kavuşturulur.

www.bolcevap.com
Hikâyede bitmemişlik duygusu söz konusudur.3. Hikâyenin yapı unsurları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Olay, kişiler, mekan ve zaman

4. Olay hikâyesinde mekân, zaman, olay ve kişi unsurlarının bir bütünlük içinde önemsenmesinin nedenlerini kısaca açıklayınız.

Cevap: Hikâyenin yapı unsurları, birlikte olayı oluşturan ve birbirine bağlı gelişen parçalardır. Bunlar sebep-sonuç ilişkisi içinde bir bütün oluşturacak şekilde kurgulanır. Bu durum metnin kendi içinde tutarlı olmasını sağlar. Mekan, zaman, olay ve kişi unsurlarının hikayenin iletisini vermede ve somutlaştırmanın sağlanmasında da önemli işlevleri vardır. 

5. Sesli kitapların yararları hakkında bir paragraf yazınız.

Cevap:

Sesli kitap, bir anlatıcı tarafından yüksek sesle okunan basılı kitabının dijital olarak kaydedilmiş bir versiyonudur. Günümüzde yalnız görme engelliler için değil  tüm okurların kullanımı amacıyla da sesli kitap üretilmektedir. Basılı ya da elektronik kitaplardan farklı olarak sesli kitaplar, otomobil kullanırken ya da spor yaparken bir yandan da bambaşka bir dünyanın kapısını aralama fırsatı tanır.(bolcevap.com) Ayrıca kitap okuma fırsatının olmadığı durumlarda zamanımızı en güzel şekilde değerlendirebilme olanağı sağlar. bolcevap.com

6. Dinleme türleri nelerdir? İstediğiniz bir dinleme türü hakkında bilgi veriniz.

Cevap:

 • Aktif Dinleme
 • Pasif Dinleme
 • Not Alarak Dinleme
 • Empati Kurarak Dinleme: Dinleyicinin kendisini konuşmacının yerine koyarak, söz kesmeyerek, söylenenleri kafasında yorumlayıp değerlendirereki bir sonuca vararak dinlemesidir.
 • Yaratıcı Dinleme
 • Seçici Dinleme
 • Eleştirel Dinleme

7. Kültür ve Turizm Bakanlığının okuma kültürüne yönelik 2011’de yaptığı araştırmanın sonucunu yansıtan aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Çıkarımlarınızı maddeler hâlinde defterinize yazınız.

Cevap: Haritaya göre Türkiye'de en çok kitap okuyan iller Erzurum ve Erzincan'dır.
Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yılda ortalama 7-8 kitap okunmuş.

BİR SONRAKİ SAYFA (65) CEVAPLARI 

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat