12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 80 - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

10 Ekim 2019 Perşembe

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 80

12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 80

SAYFA 80

Ç. Aşağadaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Minimal hikaye türünün iki temel özelliğini belirtiniz.

Cevap:
  • Kısa ve yalındır.
  • Okunması ve anlaşılması kolay bir türdür.
  • Az sayıda kelime ile etkili bir anlatım sağlamak amaçlanır.
2. Pastiş ile parodi arasındaki farkı bir cümle ile açıklayınız.

Cevap: Pastişte üslup ve anlatım biçimleri taklit edilirken parodide içerik taklit edilir ve komik bir formatta sunulur.

3. 1960 sonrası Türk hikayeciliğindeki herhangi bir yönelimle ilgili bilgi veriniz.

Cevap: Dini yönelim➧Dini yönelim; insanların iç dünyalarını, ferdi duyuş tarzlarını ve inançlarını edebi eserlere yanıstmayı ilke edinen yönelimdir. İslamiyet'i yaşamlarına yansıtan yazarlar, dinin huzur sağlayan boyutlarını eserlerinden ele almışlardır. Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Mustafa Miyasoğlu, Nazan Bekiroğlu, Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt, Sevinç Çokum gibi yazarlar bu yönelimin etkisiyle eser vermiştir. bolcevap.com


4. Ferit Edgü'nün üç yapıtının adını yazınız.

Cevap: Ah Minel Aşk (şiir) Hakkari'de Bir Mevsim (roman) Doğun Öyküleri (hikaye)

(5. 6 ve 7.sorular aşağıdaki parçadan hareketle cevaplanacaktır.)

5. Parçanın konusunu tespit ediniz.

Cevap: Gazete ve dergilerin hikaye türünün edebiyatımızda önem kazanmasındaki rolü

6. Parçada yararlanılan anlatım biçimi nedir? Bu anlaıtm biçimi hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Açıklayıcı anlatım➧Açıklayıcı anlatım okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılan metinlerde kullanılan anlatım türüdür. Anlatım nesneldir. Tanımlamalardan, karşılaştırmalardan, benzetmelerden ve örneklemelerden yararlanılarak konu somutlaştırılır.

7. Parçadaki yazım yanlışlarını tespit ediniz.

Cevap: 
  • Dergiler dedergilerde
  • Milli edebiyat dönemi'ndenMilli Edebiyat Dönemi'nde
  • itibarendeitibaren de
  • Dünyadünya
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların dorğu seçeneklerini işaretleyiniz.

1. C

2. B

UYARI: bolcevap.com hazırladı, içeklerimizi kopyalayıp aynen veya değiştirerek başka sitelerde yayınlamak kesinlikle  yasaktır. 

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat