Divanü Lügati't Türk'ün çok yönlü bir eser olmasının nedenleri nelerdir? - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

20 Ekim 2019 Pazar

Divanü Lügati't Türk'ün çok yönlü bir eser olmasının nedenleri nelerdir?

Divanü Lügati't Türk'ün çok yönlü bir eser olmasının nedenleri nelerdir?


Cevap:
  • Ansiklopedik bir sözlük olan Divanü Lugati't-Türk içerik olarak bize yazıldığı dönemdeki Türk boyları, bu boyların kullandıkları Türkçe arasındaki farklılıklar ve en önemlisi de sözcükler hakkında bilgi veren geniş bir sözlüktür.
  • Yazar Türkçe kelimelerin karşılıklarını göstermiş ve bunu halk dilinden derlediği örneklerle açıklamıştır.
  • Eserde, Türk boyları ve coğrafyası ile Türklerin örf ve gelenekleriyle de ilgili önemli bilgiler vardır.
  • Devrinin Türk dünyasını gösteren bir harita da esere eklenmiştir. Bu yönleriyle Divanü Lügati't Türk çok yönlü bir eserdir.
                                                             
Divanü Lügati't-Türk'ün edebiyatımızdaki yeri ve değeri

Divanü Lûgati't-Türk her şeyden önce bir Türkçe-Arapça sözlüktür. Fakat Kaşgârlı Mahmut basit bir sözlük yazmak­la yetinmemiştir. O, üstün bir milletin mensubu olduğuna inanan; gönlü Türklük sevgisiyle dolu; zihni, Türk milletinin ve çeşitli Türk boylarının, Türkçenin ve çeşitli kollarının, Türk edebiyatının ve folklorunun, Türk düşüncesinin ve yaşayış tar­zının, Türk efsane ve destanlarının, nihayet Türk ülküsünün bilgi ve şuuruyla donanımlı bir Türk milliyetçisi idi. İşte bütün bu duygu, sevgi, bilgi, inanç ve ülkü Kaşgârlının eserine aksetmiş ve Divanü Lûgati't-Türk'ü basit bir sözlük olmaktan çı­kararak, birçok konuda küçük serpintiler halinde de olsa, o zamanki Türklük bilgisinin bir el kitabı haline getirmiştir. Bunun içindir ki Kaşgârlı Mahmut "Türkoloji’nin babası" kabul edilir.


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat