Hürriyet Kasidesi Ölçüsü, Kafiyeleri, Redifleri, Asonans, Aliterasyon, Kelime ve Kelime Tekrarları, Ses Akışı - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

11 Ekim 2019 Cuma

Hürriyet Kasidesi Ölçüsü, Kafiyeleri, Redifleri, Asonans, Aliterasyon, Kelime ve Kelime Tekrarları, Ses Akışı

Hürriyet Kasidesi şiirinin ahenk ve yapı unsurları, nazım birimi, nazım biçimi ve türü, ölçüsü, uyak ve redifleri, sese dayalı sanatları (aliterasyon, asonans) kelime ve kelime grubu tekrarları, nazım birimi, nazım birimi sayısı, uyak şeması, teması, temanın özellikleri, nazım türü, incelemesi bu yazıda...
HÜRRİYET KASİDESİ/NAMIK KEMALHürriyet Kasidesi Biçim ve Ahenk Özellikleri
  • Nazım birimi: Beyittir. Şiir 31 beyitten oluşmuştur.
  • Nazım Biçimi: Kaside
  • Ölçüsü: Şiir, aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  • Şiirin Kalıbı: Şiir “mefâilün / mefâilün /mefâilün / mefâilün” kalıbıyla yazılmıştır. 
  • Uyak şeması: Şiirin uyak şeması, a a / b a / c a / d a / fa /ga… şeklindedir.
Ahenk Unsurları (Kafiye ve Redifler)

--- selametten
--- hükûmetten

("-ten" redif; "met" zengin kafiye)

--- ianetten
--- kıymetten

("-ten redif; "et" tam kafiye)

--- mihnetten
--- hizmetten
--- şöhretten
--- emânetten
--- melâmetten
--- nedâmetten
--- ümmetten
--- metanetten
--- betâetten
--- himmetten
--- kâbiliyetten
--- şehadetten
--- aşiretten
--- mezelletten
--- gayretten
--- esâretten
--- azîmetten
--- sadâretten
--- gurbetten
--- hükûmetten
--- hamiyetten
--- âdemiyetten
--- sıkletten
--- esâretten
--- ümmetten
--- mihnetten
--- âfetten
--- gafletten

☝Diğer beyitlerde de "-ten" redif; "et" tam kafiyedir.

Aliterasyon ve Asonansları: "k, m, n, t" ünsüzlerin tekrarıyla aliterasyon;  "a, e, i…gibi" ünlü harflerin tekrarıyla  asonans yapılmıştır.
Tema➠ Vatan sevgisi, hürriyet aşkı...
Temanın Özellikleri Tema bireysel değil toplumsal içeriklidir. Divan şiirindeki soyut ve toplumdan kopuk anlayış Tanzimat şiiriyle daha somut ve daha gerçekçi ve güncel bir bakış açısına kavuşmuştur. 

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat