Namık Kemal'in Tiyatro Eserleri ve Konuları - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

14 Ekim 2019 Pazartesi

Namık Kemal'in Tiyatro Eserleri ve Konuları

Namık Kemal Tiyatro Eserleri ve Konuları

Vatan Yahut Silistre (1873)

Namık Kemal'in en tanınmış eseridir. Namık Kemal'in tiyatro türündeki ilk eseridir. Türk edebiyatında daha çok "Batılı anlamda sahnelenen" ilk oyun olarak değerlendirilmiştir. 1873
yılı başlarında Bosna-Hersek isyanının ortaya çıktığı bir sırada sahnelenmiştir. Eserin konusu;
1853 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rumeli topraklarındaki Silistre adlı kalenin kahramanca
savunulmasıdır. Dört perdeden meydana gelen bir oyundur. Oyunun başkarakterleri Zekiye,
İslam Bey, Abdullah Çavuş ve Sıtkı Bey'dir
.

1 Nisan 1873 gecesi Gedikpaşa Güllü Agop Osmanlı Tiyatrosu'nda temsil edilmesinden sonra
seyirciler büyük bir coşku ile Namık Kemal lehinde tezahüratlar yapmıştır. Seyirciler bu
coşku ile Namık Kemal'in o dönemde çalıştığı gazete olan İbret gazetesinin önüne gelerek
Namık Kemal'i görmek istemişlerdir. Namık Kemal'i orada bulamayınca tüm kalabalık adına
Namık Kemal'e bir mektup bırakılmıştır. Seyircilerin bıraktığı bu mektup iki gün sonra İbret
gazetesinde yayımlanmıştır. Bu yayının ardından İbret gazetesi süresiz olarak kapatılmış ve
bu gazetenin dört önemli ismi olan Ebüzziya Tevfik, Namık Kemal, Nuri Bey ve Hakkı Bey
Magosa'ya sürgüne gönderilmiştir. Vatan Yahut Silistre; tiyatro tekniği, tipler ve üslup bakımından romantik tiyatro bağlamında ele alınmaktadır. Oyunun kahramanları tek boyutlu
olarak anlatılmıştır, bir hitabet üslubu hâkimdir.

                                   

Gülnihal (1875)

Namık Kemal'in ikinci tiyatro eseridir. Oyunun asıl adı Râz-ı Dil'dir. Vatan Yahut Silistre'nin
oynanması sırasında ortaya çıkan olaylar nedeniyle hemen sahneye konulamamıştır. Beş
perdelik bir piyestir. Oyunun esas konusu, zalim bir yöneticiye karşı girişilen halk hareketidir.
Başkarakteri zalim yönetici Kaplan Paşa'dır. Olayın geçtiği zaman Tanzimat öncesidir. Eserin
dili sade bir yapıya sahiptir.

Âkif Bey (1874)

Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre adlı piyesinin oynanması dolayısıyla çıkan hadiseler üzerine sürgüne giderken vapurda tasarlayıp Magosa zindanında tamamladığı eseridir. Beş perdelik bir dramdır. Eserin konusunu; Yunan isyanı, Navarin baskını ve Kırım Savaşı oluşturmaktadır. Eserde kahraman bir kocaya ihanet eden bir kadının aile ve toplum hayatında oynadığı yıkıcı rol üzerinde durulmuştur. Eserin özü, Namık Kemal'in Dâniş Bey yahut Fâhişe-i Tâibe adı ile bahsettiği bir maceradan alınmıştır. Eserin içerisinde aruzun yanı sıra hece vezniyle kaleme alınmış şiirler de mevcuttur. Tiyatro tekniğine uygun bir eserdir. Birbirine zıt karakterlerin davranışları üzerine kurulmuştur.

Kara Bela (1908)
Beş perde halinde kaleme alınmıştır. Eserin konusu Hint tarihinden alınmıştır. Vak'a Babürlüler Devleti'nin sarayında geçmektedir. Oyunun iki ana karakteri Behrever Banu ve Mirza Hüsrev'dir. Namık Kemal'in en zayıf eseri olarak kabul edilmiştir. Namık Kemal'in sağlığında basılmamış tek eseridir. İlk defa II. Meşrutiyet yıllarında yayımlanabilmiştir.

Kaynak: Tanzimat Edebiyatı, Hayat Vakfı Ankara Şubesi Edebiyat Araştırmaları Koordinatörlüğü, Ankara, 2017

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat