10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 114, Nefes - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

11 Kasım 2019 Pazartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 114, Nefes

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 114, Nefes

Sayfa 114

1. Okuduğunuz şiirden alınmış aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Dost senin yüzünden özge
Ben kıble-i cân bilmezem
Pîrün hüsnini severem
Bir gayrı îmân bilmezem

Cevap: senin yüzünden özge: senin yüzünden başka
kıble-i can: yön, , yönelinen insan
gayrı: bundan böyle, artık


2. Şiirde daha çok duygu ve hayaller işlenir; bir şiirde yoğun olarak işlenen duygular ve hayaller şiirin temasını oluşturur. Buna göre okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap: "Pir"e ve Hz. Muhammet'e (SAV) övgü

3. Ahenk unsurlarına dikkat edilerek oluşturulan bir şiir, okuyucuya bir müzik parçası dinliyormuş gibi gelebilir. Buna göre okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz.

Cevap: Kafiye, redif, hece ölçüsü, aliterasyon ve asonans vb.

Şiirdeki ölçü ve kafiyeler için tıklayabilirsiniz

4. Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

Cevap: Nazım türü: Nefes

5. Okuduğunuz şiirdeki edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

Cevap: "Sofi-i münkir nedendür/Hüsne münkir geçindiği" dizelerinde istifham (soru sorma sanatı) vardır.
"İnsan-ı kamil dirler ki Mustafa'dır, Murtaza'dır" dizelerinde telmih (hatırlatma)  sanatı vardır.

6. Okuduğunuz şiirdeki söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Cevap: Şiirdeki söyleyici, pirine övgülerde bulunan ve ona hitap eden bir mutasavvıftır. Ayrıca Hz. Muhammet (S.A.V) ve Hz. Ali'yi öven ve onlardan başka insan-ı kamil tanımadığını belirten; insanı Hak yolundan döndüren iki yüzlü sofuları da eleştiren bir mutasavvıftır.

DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat