10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 126, Ahmedi, Gazel - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

23 Kasım 2019 Cumartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 126, Ahmedi, Gazel

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 126, Ahmedi, Gazel

SAYFA 126

1. Okuduğunuz şiirden alınmış aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Aşık olana aşk odundan nişân gerek
Bağrı kebâb gözlerinin yaşı kan gerek

Cevap: 

aşk odu: aşk ateşi
bağrı: göğüs
kan gerek:  Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım.

2. Şairlerin işlediği aşk konusu bazı zamanlarda Allah aşkını, bazen de dünyevi aşkı temsil eder ama her iki durumda da âşıklar için hayran oldukları güzellik ulaşılmazdır. Bu bilgilere bakarak siz de okuduğunuz gazelin temasını belirleyiniz. www.bolcevap.com

Cevap: Teması aşk

3. Gazelde ilk beyit kendi arasında kafiyelidir (aa). Gazelin diğer beyitleri ise (ba, ca, da, ea) şeklindedir. Bu kısa hatırlatmadan hareketle okuduğunuz gazelde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz.

Cevap: Ahengi sağlayan unsurlar kafiye, redif, aruz ölçüsü, aliterasyon ve asonanslar...

a--nişan gerek
a--kan gerek

"gerek" redif; "an" tam kafiye

Kafiye düzeni: aa/ba/ca/da/ea

4. Şiirde nazım şeklini; kafiye örgüsü, nazım birimi, vezin ve şiirin hacmi belirler. Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü belirleyerek bunların şiirin şekline nasıl yansıdığını belirtiniz.

Cevap: Nazım biçimi: Gazel (âşıkane gazel)

  • Şiir beyitler halinde yazılmıştır.
  • Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  • Kafiye düzeni aa/ba/ca/da/ea şeklindedir.“Gonca lebinden ister idim söz açam velî” mısrasındaki altı çizili kelimede olduğu gibi belli bir kavramı anlatan, onu düşündürüp çağrıştıran kalıplaşmış söz ve benzetmelere mazmun denir. Siz de okuduğunuz şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

Cevap: Gazeldeki tüm imge ve edebi sanatlar için tıklayınız

6. Okuduğunuz şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Cevap: Şiirde söyleyici aşık olmanın zorluklarını yaşayan, sevgilinin ilgisizliğine karşı sabırlı olunması gerektiği düşünen bir aşıktır.

7. Sanatçının dünya görüşü, kişiliği, duygu ve düşünce evreni, toplumun zihniyetinden bağımsız olamaz. Sanatçı, içinde yaşadığı toplumun o dönemdeki zihniyetini taşır; oluşturduğu esere de bu zihniyeti yansıtır. Okuduğunuz şiirin zihniyetinden yola çıkarak şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

Cevap: Gazelde divan şiiri geleneğinin yansımaları vardır. Kullanılan imge ve mazmunlar, nazım şekli, nazım birimi, ölçüsü, dil ve üslup bu şiir geleneğinin belirleyici özelliklerini yansıtmaktadır.

Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat