10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 129, Baki, Gazel - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

25 Kasım 2019 Pazartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 129, Baki, Gazel

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 129, Baki, Gazel

SAYFA 129

1. Bâkî, tasavvufla hiç ilgilenmemiş; şiirlerinde tasavvufa yer vermemiştir. Aşk, tabiat, döneminin zenginliği, dünya zevki şiirlerinde yer alan başlıca konulardır. Buradan hareketle okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap: Beşeri aşk

2. Şiirdeki ahenk unsurlarından ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon, nakarat, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışını tespit ederek okuduğunuz gazeldeki ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz.

Cevap: 
 • Ölçüsü: Aruz ölçüsü
 • Redif: "yitişmez" 
 • Kafiye: "âd" zengin kafiye (â sesinin iki ses kabul edildiğini unutmayın. Uzun ünlüler iki ses kabul edilir. bolcevap.com)
 • Aliterasyon:  "m, n" ünsüzleri
 • asonans: "a, e, i" ünlüleri
 • Nakarat: şiirde yok
 • Ses akışı: Aruz ölçüsü, kafiye, redifle sağlanmıştır.
3. Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

Cevap: 
 • Nazım biçimi➟gazel 
 • Nazım türü➟ âşıkâne gazel
4. Okuduğunuz şiirdeki edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

Cevap Şiirdeki tüm edebi sanatlar için tıklayınız

5. Okuduğunuz şiirde, söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Cevap: Söyleyici sevgilinin ağlayıp inlemesine yüz vermediğini, ilgilenmediğini söyleyen bir aşıktır.
Baki gazel cevapları


6. Okuduğunuz şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları bularak şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerleri belirleyiniz.

Cevap: Tasavvuf akımından hiç etkilenmese de Baki'nin gazelde"zühhad, menzil" gibi tasavvufi terimleri kullanılması o dönemde de tasavvuf akımının edebiyatımıza etkisini gösterir. Dil ve üslup özellikleri de yazıldığı dönemin edebi zevk ve anlayışını yansıtıyor.

7. Okuduğunuz şiiri, bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk vb. açıdan inceleyip şiirde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışı tespit ederek şiirdeki edebiyat, sanat ve fikir akımlarının yansımalarını değerlendiriniz.

Cevap: Şiir divan edebiyatı geleneğine bağlı yazılmıştır.

8. Okuduğunuz şiirde verilmek istenen açık ve örtük iletileri bularak şiiri yorumlayınız.

Cevap: 

 • Âşıkların herkesten önce eriştikleri menzil (durak), aşk yolundan gidilerek erişilen hakikatlerdir.
 • Zahitlerin sa'y (ibadet ederek, Hacca giderek) ile  âşıkların vardıkları mertebeye erişemeyecekleri
 • Sevgiliye kavuşmanın Kâbe’ye gitmek kadar istenir birşey olduğu

9. Okuduğunuz şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini, okuduğunuz şiiri ve şairin biyografisini de dikkate alarak şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap:  16. yy.ın en büyük divan şairlerinden olan Baki'nin bu şiiri şairin edebi kişiliğini tam anlamıyla yansıtıyor. Biçim açısından kusursuz, duygu ve anlam bakımında derin ve içten şiirler yazan şairin bu gazelinde de aynı nitelikleri görüyoruz.

Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş

2 yorum

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat