10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 135, Fuzuli, Su Kasidesi - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

28 Kasım 2019 Perşembe

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 135, Fuzuli, Su Kasidesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 135, Fuzuli, Su Kasidesi

Sayfa 135

1. Okuduğunuz kasideden alınmış aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Saçma ey gözden eşkden gönlümdeki odlare su
Kim bu denlü dutuşan odlare kılmaz çâre su

Cevap:
 • saçma: serpme
 • odlare: ateşlere (aşığın gönlünde yanan aşk ateşi anlamında)
 • dutuşan: tutuşan, alevlenen, yanan
 • kılmaz çare: fayda etmez, çaresi olmaz
2. Okuduğunuz kaside, hem aşk şairi olan Fuzûlî’nin hem de divan şiiri geleneğinin aşk anlayışını yansıtması bakımından önemlidir. Onun ele aldığı aşk maddi, beşerî aşktan başlayarak dinî, tasavvufi bir anlayışla yoğrulan ilahi aşka geçen bir aşktır. Buradan hareketle okuduğunuz metnin temasını belirleyiniz.

Cevap: Su Kasidesi'nde "Hz. Muhammet (SAV) sevgisi, "peygambere kavuşma isteği" "paygamberden ayrı olmanın verdiği acı" temaları işlenmiştir.

3. Ahengin, kelimelerin ses özelliklerine dikkat edilerek sıralanması sonucunda şiirde ortaya çıkan uyum olduğu düşüncesinden yola çıkarak okuduğunuz şiirdeki ahengi sağlayan özellikleri belirleyiniz.

Cevap:
Aruz ölçüsü, kafiye ve redifler, aliterasyon, asonans, aliterasyon, kelime tekrarları...

Ölçüsü: Aruz ölçüsü
Redif: "-e su" redif
Kafiye: Her beytin ikinci mısrasında kullanılan "âr" zengin kafiye (â iki ses kabul edilir unutmayın)
Aliterasyon: "s, r, l" ünsüzleri
Asonans: "e, i, a" ünlüleri
Kelime tekrarı: Su

bolcevap.com➠ Özgün ve kaliteli cevaplar için doğru yerdesin
4. Okuduğunuz şiirin şekil özelliklerini (nazım birimi, ölçü ve kafiye seçimi, kelimelerin düzenlenişi, mısralarm uzunluğu kısalığı) ve içeriğini dikkate alarak şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz. 

Cevap: Nazım biçimi: Kaside
Nazım Türü: Naat
Su Kasidesi mazmun, imge, edebi sanatlar


5. Okuduğunuz şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

Cevap: 
Mazmunlar:
Sevgilinin boyunun selviye, bakışlarının kılıca, kirpiklerinin ok temrenine (peykan), aşığın gönlünün parçalanmış duvara benzetilmesi; gül – bülbül aşkı gibi mazmunlar örnek verilebilir.

İmgeler:
 • Gönlümdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma
 • sevgilinin ok temrenine benzeyen kirpikleri
 • gözünden akan yaşların dönen kubbeyi kaplaması (ilk beyitte)
 • Suyun Hz. Muhammet’in yoluna uyması ve bu hâli ile temiz yaratılışını dünya halkına açıkça göstermesi (16.beyitte)
 • İnsanların efendisi, seçkin inci denizi (olan Hz. Muhammet) (17.beyitte)
Edebi Sanatlar (Su Kasidesi'ndeki Söz Sanatları)
 • Teşbih (benzetme) 3.beyitte aşığın parça parça olan gönlü üstünde yarıklar olan duvara benzetilmiş. 5. beyitte "Senin yüzün gibi bir gül açılmaz" denilerek sevgilinin yüzü gerçekçi bir teşbîhle güle benzetiliyor. bolcevap.com
 • Teşhis:  İlk beyitte bir organ olan "göz"e kişilik verip ona hitap edilmesi, 11. beyitte suyun aşık olması, 14. beyitte kumrunun yalvarması, servinin dik başlılık etmesi tehis sanatına örneklerdir.
 • Mübalağa: İlk beyitte şairin gönlündeki ateşlerin su ile söndürülemeyecek derecede çok olması, 2. beyitte Gözyaşının gökyüzünü kaplaması.
 • Mecaz-ı mürsel (ad aktarması)  4. beyitte mecaz-ı mürsel  (Parça -bütün): “Temren” söylenerek okun hepsi kastedilmiştir.
 •  İstiare:  4.beyitte Açık istiare: Sevgilinin kirpikleri oka benzetilmiştir. 8. beyitte sevgilinin bakışları kılıca benzetilmiş. Yalnızca kendisine benzetilen söylenmiş (açık istiare)
 •  Kinaye: 12.beyitte Toprak olmak (a.Ölmek, b. Öldükten sonra toprağa karışıp suyun önüne set olmak)
 • Tenasüp (uygunluk) 5. beyitte "Suya vermek, bağban, gülzar, gül, su"  kelimeleri arasında anlam ilgileri vardır. 13.beyitte  “toprag – kûze – su” kelimeleri arasında anlam ilgileri vardır. 8. beyitte “Gam güni, dil-i bimar, karanu gice, bîmar, hayr, su” kelimelerinin arasındaki anlam ilgisi göz önünde bulundurularak bir araya getirilmiş. bolcevap.com
 • Telmih (hatırlatma): 15. beyitte gül – bülbül hikâyesine telmih vardır. 30. beyitte  İncinin, nisan yağmurundan olduğu inancına hatırlatma bulunmuş. 18. beyitte  Hz. Muhammed’in taştan su çıkarması mucizesine telmihte bulunulmuş.
 • Tecahül-i arif (Bilip de bilmezden gelme): 2. beyitte Gökyüzünün neden mavi olduğunu bilmezlikten geliyor.
 • Tevriye: 5. beyitte  ‘tek’ kelimesinin hem ‘bir’ anlamı hem de ‘gibi’ anlamı vardır.
 • Tezat: 17. beyitte ateş-su kelimleri arasında tezat (zıtlık) sanatı var. 21. beyitte  "dost – düşman, yılan zehri –  âb-ı hayat" arasında tezat sanatı vardır. 
 • Leffü Neşr: Birinci dizedeki tig – gönül – çak çak sözcükleri sıralanmış ve ikinci dizede bunlarla ilgili  su – duvar – rahne sözcükleri söylenmiştir. 4. beyit birinci dizedeki vehm – mecruh – peykan sözcükleri sıralanmış ve ikinci dizede bunlarla ilgili  ihtiyat – yara – su sözcükleri söylenmiştir.

Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş

4 yorum

 1. Çoook faydalı oldu teşekkürler sizlere

  YanıtlaSil
 2. 10/C sizsiz ne yapar ;D TEŞEKKÜRLER...

  YanıtlaSil
 3. 10\D malatya anadolu sizsiz ne yapar sağolun

  YanıtlaSil

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat