10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 105, Atebetü'l Hakayık - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

5 Kasım 2019 Salı

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 105, Atebetü'l Hakayık

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 105, Atebetü'l Hakayık
Sayfa 105

1. Okuduğunuz şiirdeki duygu ve hayallerden hareketle şiirin temasını bulunuz.

Cevap: Değerlerin yozlaşması, insanlığın bozulması

2. Şiirde ahengi sağlayan unsurlar; ölçü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans, vurgu, tonlama ve ses akışıdır. Bu kısa hatırlatmadan yola çıkarak okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan özellikleri belirleyiniz.

Cevap:  Şiirdeki ahenk unsurları: ölçü, kafiye, redif, aliterayon, asonans...

Ölçüsü: 11'li hece ölçüsü
Kafiye ve Redifleri: Şiirin genelinde aaba/ccca/ddda/ düz kafiye örgüsü vardır.
Örneğin:
a--kanı
a--köni
b--erür
a--munı
(-"ı" redif, "n" yarım kafiye)

3. Şiirler nazım birimlerine, kafiyeleniş şekillerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrıldığına göre siz de okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.
Cevap: 
 • Nazım Birimi: Dörtlük
 • Nazım Biçimi: Koşma biçiminde
 • Nazım  Türü (Satirik- yergi)


4. Bir duygu, düşünce, durum veya olayı daha etkili bir biçimde anlatmak için başvurulan söz ve anlam sanatlarına edebî sanatlar denir. Buna göre okuduğunuz şiirdeki edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz. 
Cevap: 
 • mecaz-hakikat kelimeleri arasında tezat sanatı
 • bin-bir kelimeleri arasında tezat sanatı
 • Hani nereye gitti insanlık hani! dizesinde istifham (soru sorma sanatı)
 • Vefayı göle benzeterek teşbih (benzetme)
 • Denizden aşkın cefayla doldı taştı dizesinde mübalağa (abartma) sanatı
 • Hani söz, emanet; hani iyilik? dizesinde istifham (soru sorma sanatı)
 • Cefa, cevr sözcükleri arasında tenasüp sanatı
5. Okuduğunuz şiirdeki söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi tespit ederek şiirin muhatabını belirleyiniz. 

Cevap:   Şiirdeki söyleyici dünyanın gidişatından, iyilik, vefa, dostluk gibi değerlerin yozlaşmasından, insanlığın bozulmasından şikayet eden biri olarak halka sesleniyor.

6. Şiirin bağlı olduğu edebî dönem, gelenekten hareketle okuduğunuz şiirdeki edebiyat, sanat ve fikir anlayışlarının yansımalarını değerlendiriniz.

Cevap:  Edebi Dönem: Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı (11-12. yy)
Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra yeni bir din ile birlikte yeni bir kültür ve uygarlık çevresine girmiş oldu. Atebetü'l Hakayık gibi İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatının ilk eserlerinde İslam dininin kurallarını topluma öğretme, halkı bilgilendirme ve eğitme amaçlanmıştır. Şiirde bu anlayışın yansımalarını görüyoruz.    www.bolcevap.com

7. Okuduğunuz şiirde şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişkisinden yola çıkarak şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerleri belirleyiniz.

Cevap: Dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlar: Dostluk, vefa, iyilik, ahlak gibi değerlerin gittikçe yozlaşması, insanlığın bozulmasıdır.
Milli manevi ve evrensel değerler: Dostluk, vefa, iyilik...

8. Okuduğunuz şiirin bağlı olduğu edebî dönemi, geleneği, şiiri ve şairin biyografisini de dikkate alarak şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. 

Cevap: İslami Dönemin ilk dil ve edebiyat ürünlerinden biri olan Atebetü'l Hakayık'ı yazan Edip Ahmet Yükneki  halka İslam dininin kurallarını topluma öğretme, halkı bilgilendirme ve eğitme amaçlanmıştır.  Yazar bu kitabı mutlu ve erdemli bir insan olmak için gerekli olan özellikleri anlatmak amacıyla yazmıştır.

 • bolcevap.com hazırladı... UYARI: Özgün cevaplarımızı kopyalayıp aynen veya değiştirerek kendi sitenizde veya başka yerde yayınlamanız yasaktır.

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat