10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 124, Ahmedi, Gazel - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

20 Kasım 2019 Çarşamba

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 124, Ahmedi, Gazel

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 123, Ahmedi, Gazel
SAYFA 123

GAZEL

1. İslam kültürü her alanı olduğu gibi edebiyatı da derinden etkilemiştir. Yeni bir kültürden etkilenen Türklerin edebiyatında ne gibi değişimler olmuştur? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Cevap:  Dil anlayışında köklü değişiklikler meydana getirdiği gibi kültürün önemli bir yansıması olan edebî ürünlerde de yeni şekillenmelere zemin hazırlamıştır. İslamiyet'in kabulüyle Arapça ve Farsçadan birçok sözcük ve kavram dilimize girmeye başladı. bolcevap.com Ayrıca şiirde aruz ölçüsü ve Arap-İran edebiyatlarından alınan nazım şekilleri (gazel, kaside, mesnevi vb) kullanılmaya başlanmıştır. Şiirin içerik özelliklerinde de değişim yaşanmıştır.


2. Osmanlı’da birden fazla kültürün bir arada bulunmasının nedenleri sizce nedir? Sınıf ortamında tartışınız.

Cevap: Bunun nedeni Osmanlı'nın farklı din ve etnik unsurlardan oluşan kozmopolit bir yapısı olmasıdır.

3. Divan şiirinde şairler, hünerlerini biçimsel özellikleri dikkate alarak gösterirler. Bunun nedeni sizce ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:  Bu divan edebiyatı geleneğiyle ilgili bir durumdur. Divan edebiyatı geleneğinde şairler, hünerlerini sergileyebilmek için önceden belirlenmiş kurallara sıkı sıkıya uyarlar, şiirin biçim özelliklerinde, imge ve mazmunları seçerken geleneğin dışına çıkmamaya çalışırlardı.

Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat