10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 108, Divan-ı Hikmet - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

5 Kasım 2019 Salı

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 108, Divan-ı Hikmet

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 108, Divan-ı Hikmet

Sayfa 108
1. Şiirde işlenen temanın şiirin yazıldığı dönemle ve şairle de ilişkisi vardır. Buradan hareketle okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap: Şiirin teması tevbe etmektir.

2. Okuduğunuz şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirleyiniz.
Cevap: Şiirde ahengi sağlayan unsurlar; hece ölçüsü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans ve kelime tekrarlarıdır.
Ölçü: 12'li hece eölçüsü
Kafiye ve redif örnekleri:
İlk dörtlük:
a---aşıklarğa
b---şerbeti bar
a--gafillerğa
b--hasreti bar

"lar/lerğa" redif
"-i bar" redif;  "et" tam kafiye

3. Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.
Cevap: Nazım biçimi: Koşma ➠dörtlüklerle hece ölçüsüyle  yazılması, abcb/dddb/eeeb/ şeklindeki kafiye örgüsü koşma nazım biçimine benzemektedir.
Nazım türü: "Hikmet"tir.

4. Okuduğunuz şiirdeki edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.
Cevap: İlk dörtlükte"Tevbe-Hak, cennet-şerbet sözcükleri arasında tenasüp (uygunluk) sanatı vardır.
İkinci dörtlükte "huri, köşk, gılman, vildan" sözcükleri arasında tenasüp sanatı vardır...

5. Okuduğunuz şiirdeki söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.
Cevap: Söyleyici insanları Allah'a tevbe etmeye çağıran bir mutasavvıftır. 

6. Okuduğunuz şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları bularak şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.
Cevap: Şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlar dönemdeki dini-tasavvuf anlayış, ahiret inancı, insanlara İslam dininin gereklerini öğretmek amacıdır. (bolcevap.com)Manevi unsurlar namaz kılmak, oruç tutmak, cennet ve kabir azabı, tevbe etmek...

7. Okuduğunuz şiirin, bağlı olduğu edebî dönem ve geleneği tespit ederek şiirde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışı da dikkate alarak şiirde edebiyat, sanat ve fikir anlayışlarının yansımalarını değerlendiriniz. 

Cevap: Edebi Dönem: Geçiş Dönemi Türk edebiyatı (11-12 yy) 
Şiirde tasavvuf anlayışının yansımaları vardır. Ahmet Yesevi didaktik tarzdaki hikmetleriyle halka tasavvuf anlayışını öğretmeye çalışmıştır.

8. Şairin ne anlatmak istediğini anlamaya yorum denir. Bu hatırlatmadan hareketle okuduğunuz şiirdeki iletileri belirleyerek şiiri yorumlayınız.

Cevap: Şiirdeki İletiler
  • Tevbe edip Hakk'a yönelmeli
  • Tevbe etmeyenler için azap vardır.
  • Tevbe edenler Allah'a yakın olurlar.
  • Tevbe edenlere Allah'ın af ve mağfireti vardır.
Yorumu: Edebiyatımızda tekke-tasavvuf edebiyatının ilk temsilcisi olan Ahmet Yesevi; didaktik bir üslup ve dönemine göre oldukça sade ve yalın bir dille yazdığı hikmet adı verilen dörtlükle halka tasavvufu, İslam ahlakını aşılamaya çalışmıştır. 

9. Okuduğunuz şiirin bağlı olduğu edebî dönem ve geleneği dikkate alarak şairin biyografisinden hareketle şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap: İslami Dönemin ilk ürünlerinden Divan-ı Hikmet'in yazarı Ahmet Yesevi;  tasavvuf geleneğine bağlı olarak hikmet adı verilen şiirleriyle halka tasavvuf, İslam ahlakını aşılamaya çalışmıştır.

10. Özdenetim, insanın iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerin, davranış olgunluğuna dönüşme aşamasında amaca uygunluk hâlidir. Buna göre özdenetimle insan kendi eylem ve düşüncelerini gözden geçirerek iç gözlem yapabilir mi? Belirtiniz.

Cevap: Evet, yapabilir...

  • bolcevap.com hazırladı... UYARI: Özgün cevaplarımızı kopyalayıp aynen veya değiştirerek kendi sitenizde veya başka yerde yayınlamanız yasaktır.

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat