10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 120, Estergon Kal'ası Türküsü - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

14 Kasım 2019 Perşembe

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 120, Estergon Kal'ası Türküsü

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 120, Estergon Kal'ası Türküsü

SAYFA 120

2. Türkülerin konularını çoğunlukla sevgi, doğa, özlem, acı, güzellik, yiğitlik, ayrılık ve çeşitli yaşanmış olaylar, bir başka deyişle yaşamın kendisi oluşturduğuna göre siz de okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap: Acı, dert, hüzün

3. Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan ölçü, kafiye ve redifi şiir üzerinde belirleyerek bunların şiire katkısını açıklayınız.

Cevap: Ölçüsü:  11'li hece ölçüsü4. Okuduğunuz şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarınm yansımalarını değerlendiriniz.

Cevap: Okuduğumuz şiir anonim halk şiirinin özelliklerini yansıtıyor. Türküler belli bir ezgiyle söylenir.

5. Okuduğunuz şiirdeki nazım biriminin, ölçünün ve kafiye seçiminin, kelimelerin düzenlenişinin, dizelerin yapısının ve şekil özelliklerinin içeriğe katkısını dikkate alarak okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

Cevap: Nazım biçimi: Türkü

6. Okuduğunuz şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

Cevap: İmgeler: kemirir içimi sinsi bir firak
baykuşlar çağrışır, bülbüller susar
göklere ser çekmiş burçlar

Edebi Sanatlar:
"Kemirir içimi bir sinsi firak" dizesinde kapalı istiare ve teşhis sanatı vardır.
"Gönül yar peşinde..." dizesinde soyut-somut ilişkisi vardır. "Gönül" soyut bir kavramdır. Bununla "insan" kastedilerek ad aktarması (mecaz-ı mürsel) sanatı yapılmıştır.
Edebi sanatlar ifadeye zenginlik katar, ifadenin etki gücünü artırır.

7. Söyleyici, şiirin içeriğine ve aksettirdiği ruh durumuna göre karakter ve ses kazanır. Buna göre şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Cevap: Söyleyici; Estergon Kalesi'nin Haçlılar tarafından kuşatılıp alınması üzerine duyduğu acıyı, üzüntüyü dile getiren biridir.

8. Okuduğunuz şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek şiirdeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik öğeleri belirleyiniz. 

Cevap:
Ş
iirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlar
 • Kalelerin varlığı
 • Estergon Kalesi'nin Haçlı ordusu tarafından kuşatılıp alınması
Okuduğunuz türküden hareketle metnin tür özelliklerini ve günümüzdeki önemini aşağıya yazınız.

Cevap:
 • Bir ezgi eşliğinde söylenen halk şiirlerine "türkü" denir.
 • Türküler ana dörtlük veya üçlüklerle, onu izleyen nakaratlardan oluşur. Türkülerdeki dörtlüklere Bent adı verilir. bolcevap.com Nakaratlar, halk dilinde bağlama ve kavuştak olarak adlandırılır.
 • Kendisine özgü ezgilere yer verilmiştir.
 • Aşk, memleket, yurt, tabiat, sevgi konuları işlenerek yazılır.
 • Hece ölçülerinde 7,8 ve 11’li hece ölçüleri kullanılır.
 • Türküler kafiyeli olup “aaab cccb dddb”, “aaabb cccbb dddbb” veya “aaabcc dddbcc eeebcc” şeklindedir.
 • Ait oldukları bölgelerin isimlerini almışlardır.
Türkülerin Önemi:
Kültür hazinemizin en önemli ve edebi unsurlarından biri olan türkülerimiz geçmişi aydınlatarak (bolcevap.com) millete ait geleneği geleceğe aktarırlar.  Günümüzde de türküler toplumumuzu ortak değerler etafından buluşturan en kıymetli kültürel değerlerimizdendir. 

Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan emek hırsızı sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş

3 yorum

 1. Çok tik herkesin klasik yazdığı

  YanıtlaSil
 2. Çok tik herkesin yazdığı klasik yazı

  YanıtlaSil
 3. Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz hocamız çok kabul etmesede iyi ki varsınız

  YanıtlaSil

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat