11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 77, Kürsi-yi İstiğrak - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

10 Kasım 2019 Pazar

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 77, Kürsi-yi İstiğrak

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 77 

SAYFA 77

6. Aşağıda verilen dizelerdeki edebî sanatları belirleyiniz ve bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

a. “Giyinmiştir beyaz amma, bakarsın arz eder mâtem”
b. “Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem…”

Cevap:

  •    Beyaz giyinmek ve matemli olmak arasında tezat sanatı vardır.
  •   "Ağaçlar, ırmaklar, kuşlar, çiçekler daima şen"dizesinde teşhis (kişileştirme sanatı)
  • "Ağaç, ırmak, kuş, çiçek" sözcükleri birbiriyle ilgili olduğu için tenasüp (uygunluk) sanatı

7. Şiirin kafiye dizilişini, kafiye çeşitlerini, nazım birimini bulunuz.

Kafiye dizilişi: aaaaaa / bbbbaa/ccccaa/ddddaa/ eeeeaa/ffffaa/ ggggaa...
Kafiye çeşitleri: Aşağıdaki gösterilmiştir.

  • 1.BENT : "-em" tam uyak 
  • 2.BENT "-DİR: REDİF"  "ÂLİ"  ZENGİN UYAK,  "-rem" zengin uyak
  • 3.BENT: -i guş eyle: redif, -hr: tam uyak, "-rem" zengin uyak 
  • 4.BENT: olmuş: redif, ân: zengin uyak, -rem : zengin uyak 
  • 5.BENT: -te: redif, -et: tam uyak, -rem: zengin uyak 
  • 6.BENT: -erre : zengin uyak , -rem : zengin uyak 
  • ...

Nazım birimi: Bent


8. Abdülhak Hamit Tarhan’ın sanat anlayışı ile Kürsî-yi istiğrak adlı şiir arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Kürsî-yi  Abdülhak Hamit’in tabiatta karşı tavrını ve dünya anlayışını en iyi yansıtan şiirlerinden biridir. Hamit’in tabiatı seyrettiği yer, tabiat karşısında hissettiği duygular ve bunları dile getirme tarzı, estetik bir bakışla en iyi değerlendirilebilir.

9. Kürsî-yi İstiğrak şiiriyle Hürriyet Kasidesini ve Nef’î’nin Kaside’sini içerik açısından karşılaştırınız. Belirlediğiniz farklılıkları defterinize yazınız.

Cevap: 


10. Abdülhak Hamit Tarhan, çağdaşları tarafından “Şair-i Âzam” olarak nitelendirilen bir şairdir. Birçok açıdan yenilik içeren eserler yazmıştır. Ölen eşi Fatma Hanım için yazdığı Makber şiiri günümüzde de okunmaktadır. Sizce şairin bu şiirinin günümüzde de okunmasının nedenleri nelerdir?

Cevap: Abdülhak Hamit Tarhan ölüm, bireyin yalnızlığı, tabiat gibi temalarını kendine özgü bir tarzla, estetik biçimde anlattığı için...

11. Kürsî-yi İstiğrak şiirini, Nef’î’nin Kaside siyle aşağıdaki tabloda belirtilenlere göre karşılaştırınız. Kürsî-yi İstiğrak şiirini bağlı olduğu edebî dönemin özelliklerini taşıması açısından değerlendiriniz.
Cevap: Tabloda eksik olan tür kısmına Kürsi-yi İstiğrak müseddes (altılı), Kaside ise kaside (methiye)  türünde yazılmuştır. bolcevap.com➠ Doğru bilgi için doğru yerdesin


bolcevap➦Doğru bilgi için doğru yerdesin!

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat