11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 82, Elhan-ı Şita - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

24 Kasım 2019 Pazar

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 82, Elhan-ı Şita

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 82, Elhan-ı Şita

SAYFA 82

1. Okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz. Şiirde tematik bir bütünlük var mı? Açıklayınız. Belirlediğiniz temayı dönemin anlayışını yansıtması açısından değerlendiriniz.

Cevap:


Tema: "Kar" (Elhân-ı Şitâ baştan sona bahar ile kış mevsiminin mücadelesini ve en sonunda kış mevsiminin üstün gelmesini işler.) Şiirde tematik bütünlük vardır.  II.Abdülhamit'in "istibdat"adı verilen "baskıcı" yönetimi nedeniyle Servetifünun sanatçıları bireysel temaları işlemişlerdir. bolcevap.com  Bu yüzden Elhân-ı Şitâ şiiri döneminin siyasi gerçekliği ile ilişkili değildir, bireysel bir duygunun dile getirilişidir.

2. Şiirde ahengi sağlayan unsurları (ölçü, kafiye, redif, asonans, aliterasyon, kelime tekrarı) belirleyiniz ve bunların şiire katkısını açıklayınız.

Ölçüsü: Aruz Ölçüsü

Kafiye ve Redifleri:

…uç-uş 
…k-uş          -uş: tam uyak

…k-ar   
…ar-ar          -ar: tam uyak

…sürûd-ı şeydâ        -(s)ı:redif        -dâ: zengin uyak
…neşîdeler               -i:  redif            –er: tam uyak
…ferdâsı  
…yer 
….kelebek
….melek          -ek: tam uyak

….üstünde
….yelpâze
….mürde
….pervâze          –de: tam uyak, –âze: zengin uyak

Aliterasyon örnek:

“Destinde ey semâ-yı şitâ tûde tûdedir / Berg-i se­men, cenâh-ı kebûter, sehâb-ı ter.”
Bu dizelerde “t”, “d” , “r ünsüzleri çokça kullanılmış, aliterasyon yapılmıştır.

Kelime tekrarı örnek:  ‘ey’ ile başlayan mısralarda âhenk oluşturulmuştur.

DİĞER TÜM SAYFALAR

Cenap Şahabettin-Elhan-ı Şita

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat