11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 83, Elhan-ı Şita Cevapları - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

24 Kasım 2019 Pazar

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 83, Elhan-ı Şita Cevapları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 83

Elhan-ı Şita Cevapları


SAYFA 83

Elhan-ı Şita cevapları

3. Okuduğunuz şiirde yer yer söylenen kısa dizelerden sonra tekrar uzun dizelerin kullanılmasının şiirin içeriğiyle ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Şiirde dizeler kümelenişi itibariyle karışık düzenli serbest bir şekle sahiptir. Dizeler şiirin içeriği ile birlikte kurgulanmıştır. Şair uzun ve kısa dizeleri karların yağış hareketlerine uygun şekilde dengeli bir hareket içinde ele almıştır.

4. Bu şiirde şairin farklı aruz kalıplarını kullanmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

Cevap: 
Şiirde farklı aruz  kalıpları kullanılarak şiirin içeriği ile şekli birleştirilmiştir. Şair, karların hareketini hem betimleyerek hem de farklı aruz kalıplarını kullanarak bizlere göstermiştir. Adeta bir ressam gibi çizmiş olduğu kar tasvirine seçmiş olduğu fiiller ve ölçü sayesinde canlı bir hayat sahnesini bizlere sunmuştur.

5. Elhân-ı Şitâ adlı şiirde şaire özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz. Bu kullanımların şiire katkısını değerlendiriniz.

Cevap:  Şâir kaybolan saadet duygusunu belirli bir ahenk düzeni içerisinde vurgulamıştır. İzlenimlerinden algıladıkları kendi ruhuna ait tasavvurları birleştirmiştir. Edebi sanatlara, mecazlara, sıfat tamlamalarına sıkça başvurmuştur.Yer yer hitabet (söylev) üslubuna da başvurmuştur.

6. Teşbih ve istiare sanatlarına şiirden örnekler gösteriniz. Şiirde bu edebî sanatların sıkça tercih edilmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: 
  • İlk iki dizede şair karları beyaz titreyişler halinde, dumanlı uçuşları olan eşini yitirmiş kuşlara benzetmiştir. 
  • Karın uyuklaması ifadesiyle teşhis, rüzgarın kanadı ifadesiyle istiare sanatı yapılmıştır.
  • Karları bir meleğin kanadının beyaz saçağına benzetmiştir. 
Şair sıkça tabiat tasvirleri yaptığı için teşbih sanatını tercih etmiştir. 

7. Elhân-ı Şitâ adlı şiirin nazım birimi, kafiye düzeni ve ölçüsüne göre nazım biçimini belirleyiniz.
Cevap: Nazım biçimi: Serbest müstezat (Şiir mısraların kümelenişi itibariyle karışık düzenli serbest bir şekle sahiptir.)

8. Okuduğunuz şiirin temasından ve konusundan yola çıkarak nazım türünü belirleyiniz.
Cevap:
Nazım türü konusuna lirik şiirdir.

9. Sınıfınızda gruplar oluşturarak şiirden imgeler bulunuz. Bulduğunuz imgelerin dizelerdeki işlevlerini belirleyiniz.

Cevap:  Şiirde "Beyaz titreyiş, dumanlı uçuş kalplerin çılgın ezgileri, güvercinlerin şarkıları, derin sessizlik, beyaz melek kanadının saçağı, mavi tüyler, tabiatın ruhu, gölgeler siyahlıklar ve ümitsizlikler yığını, beyaz örtü, emelller gibi yağan kar, hayal gibi koşan kar, sessiz rüzgar, saf kanat, sükut ilahilerinin ezgileri, semanın eli, cömertliğin eli, kışın eli, kuşların ezgileri, ümit sessizliği." gibi pek çok imgeli anlatım vardır.

10. Bu şiirde sembolizm akımının hangi özellikleri görülmektedir?

Cevap:
  • İmgelerle yüklü örtük, kapalı bir dil kullanılması
  • Okurun duygularına sembollerle seslenmeyi ve insanın hayal gücünü harekete geçirmeyi amaçlaması bolcevap.com➠doğru bilgi için doğru yerdesin
  • Müzikaliteye, ahenge önem verilmesi
11. Türk şiirinde Servetifünun’la birlikte kış ve kar konulu şiirlerin sayısı artmıştır. Bu durumu yeni bir medeniyet ve onun getirdiği tabiat anlayışıyla nasıl izah edebilirsiniz? Görüşlerinizi belirtiniz.
Cevap:  Servetifünun şairleri dönemlerindeki siyasi otoritenin oluşturduğu baskının etkisiyle ve birtakım bireysel nedenlerle gerçeklerden kaçıp hayal alemine sığınan şairler;  aşk, yalnızlık, tabiat gibi bireysel konularda yoğunlaşırken her şeyin daha güzel olduğunu düşündükleri bir yerlere kaçmayı istemişlerdir. Tabiat tasvirleri de dönemin özelliklerini taşımaktadır. Servetifünun şiirinde tabiat arka planda kalan, şiir yazılırken bir araç olarak görülen bir unsur değildir. Şairin ruh haline göre değişen canlı bir varlıktır.

12. Elhân-ı Şitâ şiirini Hürriyet Kasidesi şiiriyle içerik yönünden karşılaştırınız. Hangi şiirde içeriğin daha çok arka plana alındığını bulunuz. Bunun nedenini açıklayınız.

Cevap:
Hürriyet Kasidesi "hürriyet aşkı, vatan" gibi toplumsal temaları işleyen içeriğe sahipken Elhan-ı Şita "kar ve hüzün" gibi bireysel duyuşu dile getiren bir temaya sahiptir. Elhan-ı Şita'da içerik daha çok arka plandadır.

13. Elhân-ı Şitâ şiirini 2. ünitede okuduğunuz Harika Çocuk adlı metinle karşılaştırınız. İçerik, tür, anlatım teknikleri vb. açılardan farklılıkları belirtiniz.

Cevap:

İçerik: Harika Çocuk adlı hikayede çalışmak zorunda olan bir çocuğun geçim derdi anlatılıyor. Elhan-ı Şita'da ise kar ve hüzün temaları işleniyor.
Tür: Harika Çocuk hikaye türünde Elhan-ı Şita ise şiir türündedir. 
Anlatım Teknikleri: Harika Çocuk adlı hikayede öyküleme, betimleme anlatım biçimleri; diyalog, geriye dönüş gibi anlatım teknikleri kullanılmışken Elhan-ı Şita adlı şiirde betimleyici anlatım hakimdir.

bolcevap.com➠doğru bilgi için doğru yerdesin


DİĞER TÜM SAYFALAR

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat