11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 79-80, Mai Deniz Şiiri - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

10 Kasım 2019 Pazar

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 79-80, Mai Deniz Şiiri

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 79

1. Okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap: Tema: Hüzün, karamsarlık

2. Şiirin biçimsel yönden düzenlenişi ile teması arasında bir ilişki var mı? Açıklayınız.
Cevap: Şair, denizi canlı bir varlık olarak düşünmüş, kendi ruhsal durumuyla onun hırçın ve sessiz hallerini karşılaştırmıştır. Bunu yaparken de kısa ve uzun dizelerden faydalanmıştır. bolcevap.com
3. Okuduğunuz şiirde şairin deniz karşısında kaç farklı duyguya kapıldığını belirleyiniz.

Cevap: Şair, şiirde bir çocuk ruhu kadar unutkan, parlak, lekesiz, uyuyan mavi denizin
kendisine acıdığını ifade eder. Huzursuzluk, karamsarlık, ızdırap gibi duyguları hisseder. 

4. Şair, denizi hangi özelliklerinden dolayı bir çocuğa benzetmiştir? Açıklayınız.
Cevap: Sakinlik, durgunluk gibi özellikler dolayısıyla... www.bolcevap.com

                                                       
Tevfik Fikret-Mai Deniz şiiri

5. Okuduğunuz şiirin son dizesindeki edebî sanatı bulunuz.
Cevap: "Mâi bir göz elem-i kalbime ağlar sanırım." dizesinde istiare ve teşhis sanatı vardır.

6. Okuduğunuz şiirdeki uzun heceler ünsüzle, kısa heceler ünlü ile bitmektedir. Bu tür hecelerdeki uyumu tespit ediniz. Bu durumun şiire katkısını yorumlayınız.

Cevap: Bu uyum şiirdeki ritmin ve ahengin  sağlanmasına katkı sunan unsurlardır.

7. Bu şiirin nazım şekliyle divan şiirinin hangi nazım şekli arasında ilişki kurabilirsiniz?
Cevap: Müstezat nazım şekliyle ilişki kurulabilir. Müstezat nazım biçiminde her beyitte uzun mısraların sonuna eklenen ve ziyâde mısra da denilen kısa mısralar yer alır.

SAYFA 80 

8. Okuduğunuz şiirde şair, divan şiiri geleneği olan anlamın bir beyitte tamamlanması anlayışını değiştirerek anlamı birden fazla dizeye yaymıştır. Fransız şiirine özgü anjanbuman olarak adlandırılan bu tekniğin şiire katkısını değerlendiriniz.

Cevap: Bu teknik aracılığıyla dize içerisine sıkıştırılmış anlam, dize dışına çıkartılır ve tekniğin sürdüğü dizeler boyunca bir akış sağlanmış olur.

9. Bu şiirde tespit ettiğiniz nazım biçiminin kullanılmasında hangi kültürel ve toplumsal değişmeler etkili olmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Yenilik arayışı içinde olan Servetifünun sanatçıları müstezat nazım biçiminde bazı değişiklikler yaparak bu şiirin nazım biçimi olan "serbest müstezad"ı icat etmişlerdir. Servetifünun şairleri müstezadın değişmez, kalıplaşmış yapısını bozarak kısa dizelere bir özgürlük getirmişlerdir. 

10. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz. Bunların şiire katkısını örneklerle açıklayınız.
Cevap: Şiirde ahengi sağlayan unsurlar aruz ölçüsü, kafiye ve redifler, aliterasyon ve asonanslar, dize tekrarları vb. Bunlar şiirin ritim ve ahengini sağlayan unsurlardır.

11. Mâi Deniz şiirinin nazım birimi, ölçü, kafiye seçimi, kelimelerin düzenlenişi, dizelerin uzunluğu ve kısalığı gibi özelliklerinin içerikle ilişkisini değerlendiriniz.
Cevap: Şiirdeki biçimsel özellikler içeriği verecek şekilde düzenlenmiştir. Denizin dalgalanması ve durgunluğuyla şairin kendi ruhsal durumu arasında kurduğu ilinti uzun ve kısa dizelerle verilmiştir.

12 Okuduğunuz şiiri, tür özellikleri yönünden Hürriyet Kasidesi ile karşılaştırınız.

Cevap:  
  • Hürriyet Kasidesi'nin teması hürriyet aşkı, hürriyete övgü iken Mai Deniz şiirinin teması "hüzün ve karamsarlık"tır.
  • Hürriyyet Kasidesi kaside nazım şeklinin özelliklerini taşır, Mai Deniz serbest müstezat özelliklerini...
  • İkisi de aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
13. Okuduğunuz şiirde parnasizm akımının öne çıkan özelliklerini gösteriniz.

Cevap:
  • Biçim güzelliğine önem verilmiştir. 
  • Nesneler dış görünüşe ve doğal güzelliğe önem verilmiştir.
  • Sözcüklerin seçiminde önemli bir dikkat geliştirilmiştir.
  • Dil ve üsluba çok önem verilir.
  • Ölçü, uyak gibi ahenk unsurları önemsenmiştir.
14. Mâi Deniz şiiriyle, sizin denize olan ilginizi ve denizin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri karşılaştırınız.

Cevap: Yorum sizin...

15. Tevfik Fikret, okuru etkilemek için şiirde nasıl bir anlatım tutumunu tercih etmiştir? Açıklayınız.

Cevap:
Son derece estetik, sanatsal bir üslup kullanmış, denizi canlı bir varlık olarak düşünmüş, kendi ruhsal durumuyla onun hırçın ve sessiz hallerini karşılaştırmıştır.

16. Okuduğunuz bu şiiri, 2. ünitedeki Denizkızı Adası hikâyesiyle denize yaklaşım açısından karşılaştırınız.

Cevap: Denizkızı Adası hikayesinde denize olan tutku ve bağlılık mitolojik unsurlar ve efsanelerden yararlanılarak anlatılmıştır. Şair ise denizi sadece gözle seyretmez, kendi duygu dünyası içinde öznel bir bakış açısıyla canlı bir varlık haline getirir. 

bolcevap.com➠ Kaliteli içerikler için doğru yerdesiniz. İçeriklerimizn başka sitelerde paylaşılması kesinlikle yasaktır.

                                                       

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat