Aşık Veysel Koşma ile Ahmedi Gazel Karşılşatırması (Tablo) - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

20 Kasım 2019 Çarşamba

Aşık Veysel Koşma ile Ahmedi Gazel Karşılşatırması (Tablo)

Bu yazımızda Aşık Veysel'in koşması ile 14. yüzyıl divan şairlerinden Ahmedi'nin gerek redifli gazelinin tema, ahenk unsurları, nazım biçimi ve türü, üslup, söyleyici, ileti ölçütlerine göre karşılaştırması yer alıyor. Karşılaştırma bir tabloda halinde şiirlerin altında verilmiştir. bolcevap.com


KOŞMA

Vatan sevgisini içten duyanlar
Sıtk ile çalışır benimseyerek
Milletine, ulusuna uyanlar
Demez neme lazım, neyime gerek


Her ferdin hakkı var, bizimdir vatan
Babamız, dedemiz döktüler al kan
Hudut boylarında can verip yatan
Saygıyle anarız, şehit diyerek


Vatan aşkı ile çalışan kafa
Muhakkak erişir öndeki safa
Tesir nüfuz olur her bir tarafa
Herkes onu büyük tanır severekOlmak istiyorsan dünyada mesut
Hakk'a halka yarayacak bir iş tut
Çalıştır oğlunu, kızını okut
İnsan olmak için okumak gerek


Vatan bizim, ülke bizim, el bizim
Emin ol ki her çalışan kol bizim
Ayyıldızlı bayrak bizim, mal bizim
Söyle Veysel öğünerek, överek.

Aşık Veysel

GAZEL

Âşık olanın aşk odundan nişan gerek
Bağrı kebâb gözlerinün yaşı kan gerek

Yâri diyen gerek kim ola gayrden berî
Cânânı isteyen kişiye terk-i cân gerek

Cevre kıla tahammül iden yârı ârzû
Sabr ide hâra her kim ana gül-sitân gerek

Şem’-i safâdur ol sanem ana irişmeğe
Pervâne bigi yanmağa tâb u tüvan gerek

Senün yüzün görene ne hâcet likâ-yı hûr
Kapunda yir bulana ne bâğ-ı cinan gerek

Gonce lebünden isder idüm söz açam velî
Ol râz-ı nâzüki bilürem kim nihan gerek

Anunçün Ahmedî heves ider lebüne kim
Dil-hastedür ana şeker-i nâr-dan gerek

Ahmedi

Koşma ile Gazel Karşılaştırması (Tablo)Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat