Estergon Kal'ası Türküsünün Teması, Nazım Biçimi, Türü, Kafiye ve Redifleri, Ölçüsü, İncelemesi - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

14 Kasım 2019 Perşembe

Estergon Kal'ası Türküsünün Teması, Nazım Biçimi, Türü, Kafiye ve Redifleri, Ölçüsü, İncelemesi

Bu yazımızda  Estergon Kal'ası türküsünün  çeşitli yönlerden incelemesi yer alıyor.

ESTERGON KAL'ASI


Estergon Kal’ası su başı durak
Kemirir içimi bir sinsi firak
Gönül yar peşinde yar onsan ırak
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yâr peşinde koşar kara bahtlıyım
Estergon Kal’ası su başı kaya

Kemirir gönlümü aşk denen bela
Çektiğimi hoş gör gel etme cefa
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım

Estergon Kal'a su başı hisar
Baykuşlar çağrışır bülbüller susar
Kafir bayrağını burcuna asar
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım

Estergon Kal’ası su başı kal'a
Göklere ser çekmiş burçları hele
Biz böyle kal'ayı vermezdik ele
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Yar peşinde koşar kara bahtlıyım

ESTERGON KAL'ASI TÜRKÜSÜ:

İçerik: 

Estergon Kal'ası türküsü Kanuni Sultan Süleyman'ın padişahlığı döneminde ve 1543'te elimize Estergon Kalesi'nin yaklaşık elli yıl sonra Alman, Leh, Çek ve İtalyanlardan oluşan 80 bin kişilik bir haçlı ordusu tarafından kuşatılıp alınması üzerine söylenmiştir. Estergon Kalesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin 60 km kuzey batısında Tuna nehri kıyısında yer alan kale. Macaristan ve Osmanlı tarihinde büyük bir önem taşır. bolcevap.com

Türkü dört bent ve kavuştaklardan oluşmuştur.

Nazım Biçimi: Türkü
Nazım Birimi: Bent  (Türkü dört bent ve kavuştaklardan oluşmuştur.)
Teması:  Acı, hüzün, dert

AHENK UNSURLARI

Ölçüsü: 11'li hece ölçüsü

Kafiye ve Redifleri:

Türkünün kafiye ve redifleri şöyledir:

Şiir Dili: Türküde sade, yalın bir halk dili kullanılmıştır. Lirik bir söyleyiş hakimdir.

İmgeler:

  • kemirir içimi sinsi bir firak
  • baykuşlar çağrışır, bülbüller susar
  • göklere ser çekmiş burçlar

Edebi Sanatlar:

  • "Kemirir içimi bir sinsi firak" dizesinde kapalı istiare ve teşhis sanatı vardır.
  • "Akma Tuna akma ben bir dertliyim" dizesinde Tuna nehri bir insan gibi düşünülerek teşhis sanatı yapılmıştır. 
  • "Gönül yar peşinde..." dizesinde soyut-somut ilişkisi vardır. "Gönül" soyut bir kavramdır. Bununla "insan" kastedilerek ad aktarması (mecaz-ı mürsel) sanatı yapılmıştır.
  • Edebi sanatlar ifadeye zenginlik katar, ifadenin etki gücünü artırır.
TÜRKÜ NEDİR? ÖZELLİKLERİ

• Kendine özgü bir ezgi ile söylenen nazım biçimidir.
• Genellikle anonimdir,yazarı bilinenleri de zamanla halka mal olmuştur.
• Aşk, tabiat, ayrılık, hasret, gurbet, sevgi, güzellik gibi temalar işlenir
• Türküler 8’li(4+4) veya 11’li(4+4+3) hece ölçüsüyle söylenir.
• Türküler iki bölümden oluşur:
1-Bent: Türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür.
2-Kavuştak: Her bendin sonunda tekrarlanan bölümdür. Nakarat ya da bağlama adı da verilir.

Arkadaşlarınla Paylaş

2 yorum

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat