10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 166, Cafer Gazi'nin İlk Hikayesi - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

2 Ocak 2020 Perşembe

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 166, Cafer Gazi'nin İlk Hikayesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 166, Cafer Gazi'nin İlk Hikayesi


SAYFA 166

1. Okuduğunuz Destan’dan alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin ve kelime grubunun anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

Cevap: 


2. Battal Gazi Destanı’nda; Battal Gazi’nin yiğitlik, cömertlik ve yardımseverliği ön plana çıkarılır. Buna göre okuduğunuz destanın konusunu ve temasını belirleyiniz.

Cevap: Teması kahramanlık, yiğitlik... Konusu Müslüman-Hristiyan savaşları, mücadeleleri

3. Okuduğunuz destanda olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları bularak bunların destana katkısını belirtiniz.

Cevap: 

4. Okuduğunuz destanın olay örgüsünün nasıl oluştuğunu tespit edip destanın olay örgüsünü belirtiniz.

Cevap: 

5. Okuduğunuz destanda şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini, tarihsel kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkilerini dikkate alarak destandaki şahısların tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz.

Cevap: Cafer Gazi: Cafer Gazi yiğitliği, cesareti, ilmi, manevi özellikleriyle "tip" özelliği göstermektedir.

6. Okuduğunuz destandaki kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi dikkate alarak olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz.

Cevap: 


7. Okuduğunuz destanın, anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz.

Cevap: Anlatıcı olayların öncesi ve sonrasıyla her şeyi bilen hakim anlatıcıdır. Bakış açısı ilahi bakış açısı...  Anlatıcı yönlendirme yapmakta, olayları yorumlamaktadır.

8. Okuduğunuz destanda, yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz.

Cevap: Öyküleyici, betimleyici ve destansı (epik) anlatım... Bu anlatım biçimleri anlatılanların daha iyi kavranmasını, anlaşılmasını sağlar.

9. Okuduğunuz destanda; cümle yapılarına, kelime kadrosuna, anlatım tekniklerine, söz sanatlarına, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlarına dikkat ederek metindeki üslup özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Sade, yalın ve akıcı bir dili vardır.

10. Okuduğunuz destanda, destanın yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve destanın dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek destandaki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

Cevap: 
Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki savaşlar
Emir unvanı
"Abdest almak, namaz kılmak, hutbe okumak, dua etmek" gibi manevi değerler

11. Okuduğunuz destandaki açık ve örtük iletileri bulunuz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.

Cevap: İletiler: Battal Gazi; yiğit, cesur bir kahramandır.
Birtakım amaçlara belli bedeller ödenerek ulaşılır.

Battal Gazi Destanı’nı, İlyada Destanı ile kültür tarihimize etkileri yönünden karşılaştırınız. Sonuçları aşağıya yazınız.

Cevap: 

Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan  FİKİR ve EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA


Arkadaşlarınla Paylaş

1 yorum

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat