10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 157, Taş Mercimek Tarlası - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

24 Aralık 2019 Salı

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 157, Taş Mercimek Tarlası

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 157, Taş Mercimek Tarlası

SAYFA 157

4. Okuduğunuz efsanenin olay örgüsünün nasıl oluştuğunu tespit ederek efsanenin olay örgüsünü belirtiniz.

Cevap: Olay örgüsü sebep-sonuç ilişkisi içinde oluşmuştur.

Olay örgüsü:
  • Güllü Gelin’in kocası öldükten sonra bebeğiyle annesi ve üvey babasının evinde yaşamaya başlaması
  • Üvey babanın Hüseyin Gazi Tepesi'nde uzak ve çıkışı zor tarlada Güllü Gelin'i çalıştırması
  • Bakımsızlık ve soğuktan bebeğin hasta olması
  • Güllü Gelin'in üvey babasından bebeği doktora götürmesini istemesi ve üvey babanın mercimek ekilmeden buna izin vermemesi
  • Mercimek ekme günü bebeğin ölmesi
  • Güllü Gelin'in feryatlarıyla Hüseyin Gazi'nin türbesinden "Mercimeğin taş ola" seslerinin yükselmesiyle tarlaya ekilen tüm mercimeğin taş olması
  • www.bolcevap.com
5. Okuduğunuz efsanede şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini, tarihsel kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkilerini dikkate alarak efsanedeki şahısların tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz.

Cevap: 

Güllü Gelin: Kocası öldüğü için annesinin ve üvey babasının evinde kalmak zorunda olan çaresiz bir kadındır.
Anne: Kocasını kaybeden kızına evini açan iyi bir kadındır.
Üvey Baba: Geçim sıkıntısı yaşayan kötü kalpli biridir.
Şahıslar karakter özelliği göstermektedir.

6. Okuduğunuz efsanedeki kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi dikkate alarak olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz.

Cevap: Olaylar Tokat Zile'de Hüseyin Gazi Tepesi yakınlarında bir tarlada ve tarlanın yanındaki türbede  geçmektedir.
Anlatılanlardan hareketle olayın soğuk bir sonbahar veya kış mevsminde geçtiği söylenebilir. Metinde  "mercimek ekme günü, bir müddet sonra" gibi zaman ifadeleri geçiyor.


7. Okuduğunuz efsanenin anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen bir yansıtıcı olup olmadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz.

Cevap: Anlatıcı hakim anlatıcı, bakış açısı ilahi bakış açısı... Anlatıcı olayları yorumlamış, taraflı davranmış, okuru etkilemek için yönlendirme yapmıştır.

8. Okuduğunuz efsanede, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlan ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek efsanedeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

Cevap: Çiftçilikle uğraşılması, türbelerin varlığı vb. unsurlar dönemin gerçekliğini yansıtmaktadır.

9. Okuduğunuz efsanede yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz.

 Cevap: Öyküleme ve betimleyici anlatım anlatım biçimleri vardır. Bunlar anlatılanların okurun daha iyi anlamasını sağlamaktadır.

10. Okuduğunuz efsanedeki açık ve örtük iletileri bularak efsane ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.

Cevap: Kötülük eden kötülük bulur.

11. İnsanlar bireysel ve toplumsal olarak bazı değerlere sahiptir. Bunlar yazısız kurallar olarak ahlaki, yazılı kurallar olarak hukuki bir şekilde meydana gelmektedir. Toplumda ve bireysel hayatımızda en önemli ahlaki değerlerden biri de yardımseverliktir. Yardımseverlik insan ilişkilerini nasıl etkiler? Belirtiniz.

Cevap: Yardımseverlik toplumdaki birlik ve dayanışmayı sağlar, insanlar arası ilişkiyi olıumlu etkiler. Bir değer olarak yardımlaşmaya önem veren toplumlardaki insanlar birbirlerine daha çok bağlanır.

Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADAEtkinlik: 

 İlyada Destanı ile Taş Mercimek Tarlası adlı efsaneyi aşağıda verilen ölçütlere göre karşılaştırınız.
İlyada Destanı ile Tş Mercimek Kalesi karşılaştırması


Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat