10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 139, Nedim, Şarkı - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

2 Aralık 2019 Pazartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 139, Nedim, Şarkı

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 139, Nedim, Şarkı 

SAYFA 139

1. Yeni hayat sahnelerini ve günlük hayat izlenimlerini daha geniş ölçüde dile getiren Nedim, şarkılarında gönlünün heveslerini söylerken ilhamının kaynağı, hayatta yaşayan gerçek insan güzelleri olur. Bu özellikleri de dikkate alarak şarkının temasını belirleyiniz.

Cevap: Teması aşk/sevgili

2. Şiirde ahengi sağlayan unsurlara okuduğunuz şarkıdan örnekler vererek bunların şarkıya katkısını değerlendiriniz.

Cevap:   Ölçü: Aruz ölçüsü
Kafiye ve redifleri:

a--istidâdı var
a--imdâdı var
a--feryâdı var
b--bidâdı var   "-ı var" redif; "âd" zengin kafiye

c-- tesir eyleyen
c--zencir eyleyen
c--teshir eyleyen    "eyleyen" redif; "ir" tam kafiye
b--âdı var   "-ı var" redif; "âd" zengin kafiye (her dörtlüğün son dizesi birbiriyle kafiyeli)

👉Diğer dörtlüklerdeki tüm kafiye ve redifler için tıklayabilirsiniz.

3. Okuduğunuz şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz.

Cevap: Nazım biçimi: Şarkı


4. Okuduğunuz şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendiriniz.

Cevap: Şiirdeki tüm mazmun, imge ve edebi sanatlar için tıklayınız

5. Şiirde söyleyici kendisini “ben” veya “biz” zamiri ile veya daha farklı bir zamirle ifade edebilir. Buna göre okuduğunuz şiirdeki söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi ve şiirin muhatabını belirleyiniz.

Cevap: Şiirde söyleyici sevgiliye hitap ediyor.

6. Şiirin, bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluktan hareketle okuduğunuz şiirdeki edebiyat, sanat ve fikir akımlarının yansımalarını değerlendiriniz.

Cevap: Edebi Dönem: Divan edebiyatı
Nedim'in şarkısında Mahallileşme akımının izleri de vardır.
Mahallileşme (Yerlileşme) akımı divan şiirinde, yerli ve günlük hayata dair unsurlara yer verme anlayışıdır. 15.yüzyılda Necati'nin halk deyimleri ve söyleyişleri kullanmaya başlaması ile kendini gösteren dilde sadeleşme gayreti (Türkî-i Basit) Mahallileşme akımının da müjdecisi olur.
Şeyhülislam Yahya, Bakî gibi şairler tarafından kullanılan İstanbul Türkçesi, 18.yüzyıla gelindiğinde Nedim'in şiirlerinde doğal bir söyleyiş halini alır.
7. Okuduğunuz şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini belirleyiniz.

Cevap: Nedim, şiirimize bazı yenilikler getirmiştir. İstanbul Türkçesinin inceliğini şiire aktarmıştır. "Yerel unsurları şiirde kullanma" olarak tanımlanabilecek Mahallileşme akımının temsilcisi olmuştur. (bolcevap.com)Bu şiir; yazıldığı dönemin dil, kültür ve sanat anlayışını yansıtıyor.

8. Okuduğunuz şiirin, bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluğu; şiiri ve şairin biyografisini de dikkate alarak şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap:  Lale Devri sanatçısı olan Nedim; şiirinde bu dönemin zevk ve eğlence yaşamıyla günlük hayat izlenimlerini dile getirmiştir. Şair bu şarkısında divan şiirindeki klasik "sevgili tipi"ni yansıtıyor.

9. Okuduğunuz şiirdeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz. Şiirle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak yorumlayınız.

Cevap: Sevgilinin çapkın gözü, âşığın gönlüne tesir eder.
Sevgili bir peri kadar güzeldir ama çok da acımasızdır.
Sevgililer acımasızdır, aşığa  ilgi göstermez ama Nedim de seçicidir.


Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat