10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 171, Kuva-yı Milliye Destanı - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

2 Ocak 2020 Perşembe

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 171, Kuva-yı Milliye Destanı

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 171, Kuva-yı Milliye Destanı


Sayfa 171

1. Destandan alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. 

Cevap:
2. Okuduğunuz yapay destan türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz.


3. Yapay destanlar, yakın tarihte toplumu etkileyen herhangi bir olayı konu edinir. Buna göre okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz.

Cevap: Teması: vayan sevgisi, kahramanlık... Konusu Kurtuluş Savaşı'nda Manastırlı Hamdi Efendi ve Reşadiyeli Memet'in hikayesidir.

4. Okuduğunuz destanda olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı fiziksel, psikolojik ve kültürel çatışmaları belirtiniz.

Cevap: Metindeki çatışmalar İstanbul'u işgal etmek için gelen İngiliz askerleriyle vatanını savunan Türk askeri arasındadır.

5. Okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

Cevap: 
6. Okuduğunuz destanın kahramanlarının fiziksel, psikolojik özellikleri ve toplumsal statülerinin olayların akışına etkisini belirterek bu kahramanların tip mi, karakter mi olduğunu belirtiniz.

Cevap: Metindeki kahramanlar:
  • Manastırlı Hamdi Efendi
  • Reşadiyeli Veli Oğlu Memet
  • Abdullah Çavuş
  • Ahmetoğlu Nasuh
  • Şarkışla'dan Osman
  • Zile'den Abdülkadir
7. Okuduğunuz destanın, anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz.

Cevap: Anlatıcı hakim ve kahraman anlatıcıdır.

8. Okuduğunuz destanda, yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz.

Cevap: Öyküleyici, betimleyici ve destansı (epik) anlatım... Bu anlatım biçimleri anlatılanların daha iyi kavranmasını, anlaşılmasını sağlar.

9. Okuduğunuz destanda; cümle yapılarına, kelime kadrosuna, anlatım tekniklerine, söz sanatlarına, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlara dikkat ederek yazarın metindeki üslup özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Sade, yalın, akıcı bir dil; şiirsel, epik bir söyleyiş özelliğine sahiptir. 

10. Okuduğunuz destanda, destanın yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve destanın dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek destandaki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

Cevap: İngilizlerin İstanbul'u işgal etmesi
Haberleşmenin telgrafla sağlanması vb. dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlardır. 
Vatan uğruna şehit olma milli ve manevi ögelerdendir. 

11. Okuduğunuz destandaki açık ve örtük iletileri bulunuz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.

Cevap:  iletiler: 
Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında nice vatan evladının fedakarlığı vardır.
Kurtuluş Savaşı'nda işgal güçlerine karşı destansı bir mücadele verilmiştir. 

12. Okuduğunuz destanı ve yazarın biyografisini de dikkate alarak yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap: Toplumcu-gerçekçi bir anlayışa sahip Nazım Hikmet'in  Kuvayi Milliye Destanı Kurtuluş Savaşı’nı anlatan en görkemli epik destanıdır. Bu destan şairin sanat anlayışını, vatanseverliğini yansıtmaktadır. 

13. Türk edebiyatında oluşturulan yapay destanları ve yazarlarını sıralayınız. 
Cevap:
TÜRK EDEBİYATI YAPMA DESTANLARI

Özgün ve kaliteli cevaplarımızı çalan  aklı evvel EMEK HIRSIZI sitelerden sakının, bizi takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA


Arkadaşlarınla Paylaş

1 yorum

  1. Emin olmadığım yerlerde yarımcı olan tek site.. Hizmetiniz için teşekkürler

    YanıtlaSil

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat