10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 145, Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

2 Aralık 2019 Pazartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 145, Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 145, Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları

SAYFA 145


4. Yukarıda okuduğunuz dörtlüklerdeki iletileri bulunuz ve dörtlüklerle ilgili yorumlarınızı aşağıya yazınız.

Cevap: 

  • Hz. Muhammet (S.A.V) sevgisi her şeyin üstündedir.
  • Peygamberimiz insanlığın en yücesi ve sevilenidir. 
  • Müslümanlar için dünyada cefa, sıkıntı çoktur.
  • İnananlar için gerçek zevk ve sefa yeri ahirettir.
  • Mirac'da yedi kat göğe yükselen peygamberimiz ümmeti için Allah'tan af ve mağfiret dilemiştir. bolcevap.com
Sayfa 145, Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları


5. Şiirle ilgili aşağıdaki bilgilerin başına bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Cevap:
(D) a. Millî ölçümüz olan hece ölçüsü ile söylenen koşuklarda genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
(Y) b. Eski Türklerin avlandıktan sonra düzenledikleri eğlencelerde söylenen şiirlere sagu adı verilir.
(Y) c. Kutadgu Bilig, Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup Batı Asya yazı Türkçesi hakkında var olan en kapsamlı ve önemli dil anıtıdır.
(D) ç. Yunus Emre, şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır, 11’li hece ölçüsünü kullanmıştır.
(D) d. Gazelde genelde anlam bütünlüğü aranmaz, anlam beyitte tamamlanır.

www.bolcevap.com➠Doğrusunu Öğrenin

6. Şiirle ilgili aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
a) İlahiler; Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme adını alır.
b) Nefesin konusu genellikle tasavvuftaki Vahdetivücut, Alevi-Bektaşi ilkeleri ve tarikat kurallarıyla ilgilidir.
c) Anonim halk şiirinin en kısa ve en sevilen nazım biçimine mani denir. 7 heceli dört dizeden oluşur.
ç) Gazelin ilk beytine matla, son beytine makta, en güzel beytine beytü'l gazel denir.
d) Türk edebiyatında kaside; nesib ya da teşbib; girizgah, methiye, tegazzül, fahriye, dua olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılır.

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat