10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 177, Destan Ölçme-Değerlendirme - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

2 Ocak 2020 Perşembe

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 177, Destan Ölçme-Değerlendirme

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 177, 4. Ünite Destan Ölçme-Değerlendirme

Sayfa 177

5. Aşağıda destanla ilgili bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 

(Y) a. Milletlerin tarihinde derin izler bırakan bir olayın, sanatçılar tarafından destan özelliklerini yansıtacak bir şekilde oluşturulmasına doğal destan denir.
(D) b. Destanlar, kökü tarihe dayanan, ilhamını tarihten alan bir halk edebiyatı ürünü olduğundan, Türk milletinin tarihten önceki çağlardaki yaşayış ve inanışlarını, destanlarda olduğu gibi bulabiliriz.
(D) c. Efsane, halkın hayal gücüyle oluşturduğu ideal insan tipini dile getirir.
(D) ç. Destanlarda; kişiler, olaylar, doğal varlıklar gerçek yaşamdakinden daha abartılıdır.
(D) d. Cihangirlik tutkusu, kuvvet, binicilik ve savaşçılık, verdiği sözde durma, acizlere ve mağluplara yardım etme Türk destanlarında dile getirilen ortak değer ve kabullerdir.
bolcevap.com
6. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

a) Manas Destanı, Battal Gazi  ve Köroğlu Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra ortaya çıkan destanlardandır.

b) Efsaneler; inandırıcılık özelliğine sahip, çoğu zaman olağanüstülüklere yer veren, kaynaklarını genellikle geçmişten alan anonim halk edebiyatı ürünleridir.

 c) Destanlar, tarihi ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. Bu eserlerde genellikle kahramanlık, aşk, yurt sevgisi ve ölüm gibi temalar işlenir.

ç) Türklerin Oğuz Kağan Destanı, İranlıların Şehname, Japonların Şinto Hintlilerin Ramayana, Mahabbarata adlı destanları doğal destanlardır.

d) Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Üç Şehitler Destanı,  Kayıkçı Kul Mustafa’nın Genç Osman Destanı; , Haçlı seferlerini anlatan İtalyan şair Torquarto Tasso’nun Kurtarılmış Kudüs, Milton’un Kaybolmuş Cennet  eserleri yapma destan örnekleridir.


 7. A 


BİR SONRAKİ SAYFA (178) İÇİN TIKLAYINIZArkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat