10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı (Test-2019-2020) - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

22 Aralık 2019 Pazar

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı (Test-2019-2020)

Bu yazımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve cevapları yer alıyor. 2019-2020 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına göre hazırladığımız bu yazılı sınav; şiir ünitesi, destan-efsane ünitesi ile dil bilgisi konuları olan fiilimsiler, isim tamlamaları, yazım kuralları, noktalama işaretleriyle ilgili yepyeni ve özgün 25 test sorusundan oluşuyor...


.... ANADOLU LİSESİ 2019-2020 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

1-Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat'ın özelliklerinden biri değildir?
A) Uyak, yarım uyaktır; cinaslardan, rediflerden yararlanılır.
B) Bu veriler anonimdir.
C) Başlangıçta söyleyeni bilinse de zamanla bu ürünler, halkın ortak malı olur.
D) Konular, günübirlik yaşamdan alınır.
E)Düz yazıyla önemli ürünler verilir.

2- Türklerin kullandıkları 'alfabeler' için aşağıdaki­lerden hangisi söylenemez?

A) Göktürk alfabesinden sonra Uygur alfabesinin kullanıldığı
B) Uygur alfabesiyle daha çok dinsel metinlerin yazıldığı
C) İslamiyetin benimsenmesiyle Arap alfabesine geçildiği
D) Cumhuriyetle birlikte Arap alfabesinin yerini Latin alfabesinin aldığı
E) İlk İslami ürünlerin Uygur alfabesiyle yazıldığı


3- "Türk lehçeleri"yle ilgili aşağıdaki değerlendir­melerden hangisi doğru değildir?
A) IX. yüzyıldan başlayan Uygur egemenliği Göktürkçe'yi Uygurca'ya dönüştürür.
B) Türkçe'nin farklılaşması Göktürkler zamanında olur.
C) İlk müslüman Türk devleti Karahanlılar, Ha­kaniye lehçesini kullanır.
D) İlk islami eserler Hakaniye Türkçesiyle verilir.
E) Hakaniye Lehçesi, on dördüncü yüzyıldan sonra Çağatay Lehçesi adını alır.


4- ‘Göç’ destanı için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?
A) Uygur destanı olduğu
B) Kansu eyaletinde, Doğu Türkeli'ne yapılan göçü anlattığı
C) Beş Balığ kentinin kurulmasına değinildiği
D) Türklerin toprağa verdikleri önemi vurguladığı
E) Uygur - İran savaşlarını konu edindiği

5- Aşağıdaki dizilerden hangisi, yalnızca 'yapma' destanları kapsamaktadır?(2P)
A)Gılgamış - Şehname - İlyada - Kaybolmuş Cennet
B)Odise - Kalevala - Kurtarılımış Kudüs Niebe­lungen
C)Mahabharata - Sid - Çılgın Orlando - Şu
D)Çılgın Orlando - Kurtarılmış Kudüs - Henriade - Kaybolmuş Cennet
E)Şehname - Şu - Hendiade – Sid

6-Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi'nin şiirlerinden oluşan, Divan edebiyatının temelini oluşturan bir yapıttır.
B) Divanü Lügati't-Türk, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
C) Edip Ahmet Yükneki, Atabet'ül Hakayık adlı yapıtın­da Türk töreleriyle İslam inanç ve düşüncelerini dile getirmiştir.
D) Kutadgu Bilig, sadece bir siyasetname ve yönetim kitabı değil, aynı zamanda insanlara mutluluğun yollarını gösteren bir kitaptır.
E) Kitab-ı Dede Korkut, destandan halk hikâyesine geçişin ilk ürünüdür.

Yazılı sorusunu ve cevap anahtarını WORD  şeklinde aşağıdaki bağlantıya tıklayarak güvenle indirebilirsiniz...Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat