11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 88, Merdiven Şiiri - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

5 Aralık 2019 Perşembe

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 88, Merdiven Şiiri

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 88

Sayfa 88

12. Okuduğunuz şiiri Ahmet Hâşim’in aşağıda verilen düşüncelerine göre değerlendiriniz.
a. “Şiir, söz ile musiki arasında sözden çok musikiye yakındır. ”

Cevap: Şiirde “anlamda açıklıktan çok” “ses ögesine önem” verilmiştir.  Şiirde her şeyden önce önemli olanın kelimenin anlamı değil, mısradaki söyleniş değerine önem verilmiştir. Aruz ölçüsü, ses ve kelime tekrarlarıyla şiirde musiki yakalanmaya çalışılmıştır.

b. “Bir şiirin manası, başka bir mana olmaya elverişli oldukça her okuyan ona kendi hayatının da manasını verir. ”


Cevap: Merdiven şiirinde sembolik ifadelere yer verildiği için her okuyan kendi kültür birikimine ve ruh durumuna göre anlamlar çıkarabilir.

13. Osmanlı Dönemi’nde genç bir kadın evlenmeden ya da çocuk sahibi olamadan ölürse onun mezar taşına kırılmış bir kırmızı gül motifi işlenirdi. Okuduğunuz şiirdeki “Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller” dizesini bu bağlamda değerlendiriniz.

Cevap: Güllerin kırık şekilde çizilmesi ve güllerin başını eğmesi muttasıl kanadığını, başının yeryüzüne eğikliği de arza eğilmiş olduğunu gösterir ki bu mısrada mezar taşı motifini bulmamız mümkün. Şair bütün şiir boyunca yaprakların sararmasını, akşamın kızıllaşmasının yanı sıra bir de mezar taşını ve nasipsizliğini anlatmaktadır. “Kanar, muttasıl kanar” ibaresinde “kanar” iki kez kullanılmıştır. Din adamlarının yorumlarında bir ayette ya da bir durumda iki kere aynı durumun geçmesi o durumun güçlülüğünü ve tam kararın verildiği yönündedir. O halde buradaki ifadenin kesin bir yargı olduğunu ve bize ölümü apaçık anlattığını somut bir delil ile anlatmamız mümkün.
Aslında soyut metaforla işlenen ölüm olgusu burada soğuk ve dokunulabilecek kadar somut olmaktadır. (İshak Saka-AHMET HAŞİM'İN "MERDİVEN" ŞİİRİNİ SOMUTA YAKLAŞTIRMA DENEMELERİ VE MERDİVEN ŞİİRİ TAHLİLİ ÜZERİNE" makalesinden)

14. Şiirde ‘ “güneş renkli bir yığın yaprak, kızıl havalar, kanlı bülbüller, tunca benzeyen mermer” ifadelerinde şair gizli bir duyguyu mu ifade etmeye çalışıyor? Bunun sembolizmle ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Evet gizli bir duyguyu anlatıyor. Şiir görüntü olarak soyut olup sembolizmin görüntüleri sıkça görünmektedir. Şiirin yapısı sembollere dayanmaktadır.

15. Bu şiiri temsil edecek bir resim çizseniz hangi renkleri daha çok kullanırsınız? Ne tür şekillere, figürlere yer verirsiniz? Görüşlerinizi açıklayınız.
Cevap: Sarı ve kırmızı renklerini daha çok kullanırdım. Güneşin batışına yakın göllere, ağaçlara vb fügürlere yer verirdim.

16. Şairlerin doğaya yaklaşımı açısından Merdiven şiiriyle Kürsî-yi İstiğrak şiirini karşılaştırarak iki metnin ortak ve farklı yönlerini defterinize yazınız.

Cevap:
Kürsi-yi İstiğrak adlı şiirde şair tabiattaki varlıklarla empati kurarak onlara karşı hissettiği hayranlığı dışavurmuştur. Şair bu şiirinde tabiatı seyredip yorumlayarak felsefi yaklaşımlar sergilemiştir. bolcevap.com Merdiven şiirinde ise tabiat unsurları sembolik olarak kullanılmış, bu figürlerle gizli duyguları ifade etmeye çalışmıştır. 

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat