11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 94, Cenge Giderken - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

8 Aralık 2019 Pazar

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 94, Cenge Giderken
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 94, Cenge Giderken, Mehmet Emin Yurdakul

Sayfa 94

5. Aşağıdaki dizelerde yer alan edebî sanatları bulunuz.
a. “İşte vatan, işte Tanrı kucağı”

Cevap: Vatan Tanrı kucağına benzetilerek teşbih (benzetme) sanatı yapılmıştır.

b. “Sinem, özüm ateş ile doludur”

Cevap: "Ateş" sözcüğüyle istiare sanat yapılmıştır.

c. “Ak gömlekle gözyaşımı silerim,
Kara taşla bıçağımı bilerim. ”

Cevap:
"Ak-kara"
sözcükleri arasında tezat sanatı vardır. 6. Okuduğunuz şiirden ahengi sağlayan unsurlara tablo üzerinde örnekler veriniz. Ahenk unsurlarının şiire katkısını tabloda belirtilen yere yazınız.

7. Okuduğunuz şiiri biçim ve içerik açısından Elhân-ı Şitâ şiiriyle karşılaştırınız.

Cevap:
İçerik: Cenge Giderken "vatan, savaş, mücadele" gibi toplumsal temaları işlerken Elhan-ı Şita şiirinde kar yağışıyla bireysel duygular işlenmiştir. 
Biçim:  Cenge Giderken şiirinde halk şiirinden esinlenmeler vardır.  Halk şiiri nazım şekli olan koşma tarzı uyak düzeni ve 11’li hece ölçüsü kullanılmış. . Elhan-ı Şita şiiri ise serbest müstezat nazım şekliyle yazılmıştır.ü

8. Okuduğunuz şiir, bir asır önce yazılmasına rağmen sade bir dile sahiptir. Şiirin yazıldığı dönemin dil anlayışı hakkında Servetifünun Dönemi’ni de göz önüne alarak bir değerlendirme yapınız.
Cevap:  Şiirde sade, yalın bir dil, halk söyleyişleri kullanılmıştır. Servetifünun Dönemi'nde ise dil oldukça ağır, süslü ve sanatlıdır. Cenge Giderken Servetifünun Dönemi'nde yayımlanmasına rağmen sade dili, coşkun bir söyleyişi ve hece ölçüsüyle yazılmasıyla dikkat çekmiştir.

9. Cenge Giderken şiirinin yazıldığı dönemin siyasi, kültürel ve toplumsal koşulları, şiiri nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Şiirin yazıldığı döneme ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz.
Cevap: Mehmet Emin Yurdakul, “Cenge Giderken” adlı şiirini, 1897′de Türk-Yunan Savaşı  üzerine yazar. Şiirde epik, coşkun bir söyleyiş görülmektedir. Büyük bir etki uyandıran bu şiir Milli Edebiyat akımının oluşmasındaki etkisini göstermektedir.

10. Okuduğunuz şiirdeki toplumsal ve kültürel değerleri, içinde yaşadığınız toplumun değerleriyle karşılaştırınız.

Cevap: Şiirde vatan toprağı, bayrak, Kuran-ı Kerim ve cami gibi milli ve manevi değerler ön plandadır. Bu değerler yaşadığımızın toplumun değerleriyle aynıdır ve günümüzde de bu değerler toplumumuz için kutsaldır. 

11. Vatana olan sevgi açısından Cenge Giderken şiiriyle Hürriyet Kasidesi şiirlerini karşılaştırırsanız neler söyleyebilirsiniz?


Cevap:
İki şiirde de vatansever şairlerin vatan sevgilerini, milleti uyandırma çabalalarını ve haykırışlarını görmekteyiz. 

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat