11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 87, Merdiven Şiiri - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

5 Aralık 2019 Perşembe

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 87, Merdiven Şiiri


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 87
Sayfa 87

1. Şiirin temasını belirleyiniz. Tema, evrensel bir niteliğe mi sahip? Açıklayınız.
Cevap: Tema: Şiirin teması “ölüm, hayat ve insanın kendini sorgulaması"dır.  Şiirde merdiven; ha­yat; akşam ve sonbahar mevsimi ise hayatın sona yak­laşması olarak düşünülmüştür. Tema evrenseldir.

2. Okuduğunuz şiirin sizde uyandırdığı yoğun duygu nedir? Açıklayınız.
Cevap: Şiirde ölüm ve ölümün yaklaştığına olan inançla beraber, hüzün, ayrılık, tedirginlik, karamsarlık ve karmaşık sorular çok kuvvetli bir şekilde hissediliyor.

3. Bu şiirde belli bir düşünce mi yoksa güzel duygular mı işlenmeye çalışılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Şiirde geçmiş yaşantıların şimdiye aktarılma tarzı, sorgulaması ve aslında biraz daha derin incelendiğinde yararlandığı metafizik unsurlar şiir içinde düşünce unsurlarını geliştirmiştir. Ayrıca ölüm ve ölümün yaklaştığına olan inançla beraber, hüzün, ayrılık duyguları da hakimdir.

4. Merdiven şiirinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: Ahmet Haşim, saf şiirinin öncülerindendir. Saf şiirde kelimelerin ses ve anlam bakımından uyumu önemlidir. Akşamın tasvirini yaparken kelimeleri özenle seçmiş, kelimelerin çağrışım gücünden yararlanmıştır. Sözcüklerin ahengine de önem vermiştir. Kullandığı kelimelerle müzik ve resim sanatına ait unsurları bir arada yansıtmış (kızıl, akşam, kanlı bülbüller kanayan güller, yanan sular, tunca benzeyen mermer…) bolcevap.com

5. Merdiven adlı şiir, ilk bakışta açık ve anlaşılır bir şiir olarak algılanır fakat derine inildikçe kişisel duygulara ve hayal gücüne bağlı olarak farklı yorumlanabilmektedir. Örneğin “semâ” kelimesi bir ideal veya ölüm olarak yorumlanabilir. Bu bilgiden hareketle “merdiven” kelimesinin sizde uyandırdığı çağrışımları belirtiniz.

Cevap:  Hayat, insan ömrü, zamanın geçişi ve yaşlanmayla beraber duyulan hüzünle birlikte bir korku vb. pek çok çağrışım yapabilir.

6. Aşağıda verilen dizelerdeki edebî sanatları bulunuz. Edebî sanatların şiire katkısını değerlendiriniz.
Cevap: 
a. “Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller: Teşbih (benzetme) Bülbüller aleve benzetilmiş. Benzeyen: bülbül, benzetilen: alev
b. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer... Sular mı yandı? Tecahül-i arif (bilmezden gelme) Güneşin batış anındaki olaydan dolayı, suyun yanıyor gibi görünmesi ile mermerlerin üstünü tunca benzeyen bir rengin kaplayışı doğal bir olaydır. Şairin bu durumdan haberi vardır ama bundan habersizmiş gibi duruş ile bilip de bilmezlikten  geliyor.
Teşbih ➠Mermer tunca benzetilmiş.
Edebi sanatlar şiire estetik bir hava katıyor, anlatılmak istenenin daha sanatlı ve imgeli olmasını sağlıyor. 

7. “Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller; Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller ” dizelerini okuyunca gözünüzün önünde nasıl bir tablo canlanmaktadır? Bu dizelerdeki “gül, bülbül, alev” kelimeleri arasındaki ilişkiyi dikkate alarak soruyu cevaplayınız.

Cevap:
Kızıl bir akşam dekoru canlanıyor. Akşam vakti güneşin batışının kızıllığını yansıtan bir tablo...

8. Şiirin tamamında “r” sesinin sürekli tekrar edilmesinin şiire etkisi nedir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Şiir içinde “r” sesinin sürekli tekrar edilmesiyle  aliterasyon sanatı yapılmış, bu da şiirde ortaya konan ses birlikteliğine ve ahenge  katkı sağlamıştır.


9. Okuduğunuz şiirin kafiyelerini, kafiye dizilişini ve rediflerini bulunuz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap: 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,     "RAK" ZENGİN UYAK
 Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,
Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak...

Sular sarardı... Yüzün perde perde solmakta,  "OLMAKTA" TUNÇ KAFİYE 
Kızıl havâları seyret ki akşam olmakta...

Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller,   "ER" TAM UYAK
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller...
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

a. Kafiyeler biçim açısından kusursuz şekilde oluşturulmuş mu?
Cevap: Evet oluşturulmuş, Ahmet Haşim saf şiir anlayışına bağlı olarak biçime ve ahenge çok önme vermiştir.

b. Redifler şiirde hareketin devamlılığını hissettiriyor mu?
Cevap: Evet

10. Şiirin söyleyicisini ve söyleyicinin şiirde hitap ettiği kişiyi belirleyiniz. Söyleyici ile hitap edilen kişi arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap: 
Şiirde söyleyici zamanın geçişi ve yaşlanmayla birlikte duyduğu hüzünle birlikte bir korku, tedirginlik ve karmaşık duyguları yaşayan biridir.

11. Şiirde geçen renklerle şairin ruh dünyası arasında bir ilişki kurmaya çalışınız. Sınıfınızda sözlü olarak dile getiriniz. Şairin renklere yüklediği anlamları arkadaşlarınızla bulunuz.

Cevap:  Ahmet Hâşim, sanatçı yönü itibarıyla hep sarı, kırmızı ve siyah renklerini kullanan bir kişiliğe sahiptir. Şiirde kırmızıyı kızıl, kan, gül ve alev gibi kelimelerle ifade etmektedir. Sarı yapraklar ve sonbahar mevsimi hayatın sona yaklaştığını anlatmaktadır. bolcevap.com Solan yaprağın önce kırmızı renge bürünmesi ardından da sararıp solması şairin aklına ölüm olgusunu net bir şekilde göstermiştir denilebilir.


DİĞER TÜM SAYFALAR

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat