11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 90, Kar Musikileri - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

5 Aralık 2019 Perşembe

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 90, Kar Musikileri

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, 2019-2020, Sayfa 90, Kar Musikileri

Sayfa 90

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Okuduğunuz şiirin temasını belirleyiniz.

Cevap:
Şiirde yurt özlemi, maziye özlem, karamsarlık, hüzün gibi temalar işlenmiştir.

2. Şiiri, içeriği açısından kaç bölüme ayırabilirsiniz? Bu bölümleri gösteriniz. Nedenini açıklayınız. Şiiri üç böle ayırabiliriz:
  • Sıkıntı ve kederi karşılayan “kar”ın  sanatçıyı karamsarlığa ittiği ilk bölüm (ilk beyit)
  • Bir manastırda koronun okuduğu duaları dinlediği ikinci bölüm (2. ve 3. beyitler)
  • İstanbul özlemini dile getirdiği  üçüncü bölüm: (4-5-6. beyitler)3. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz ve bunların şiire katkısını değerlendiriniz.

Cevap: 
  • 1. beyit: "-idir bu" redif; "es" tam kafiye
  • 2. beyit: "-lı" redif; "am" tam kafiye
  • 3. beyit: "den" redif; "erin" zengin kafiye
  • 4. beyit: "ta" redif; "ak" tam kafiye
  • 5. beyit: "-iyle" redif; "es" tam kafiye
  • 6. beyit: "ık" tam kafiye
Ölçü : Aruz ölçüsü
Uyak düzeni: aa/bb/cc/dd… (mesnevi biçiminde)

4. Şiirdeki “Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.” dizesini Yahya Kemal Beyatlı’nın kendi vatanına ve kültürüne verdiği önem açısından değerlendiriniz.

Cevap:
Yahya Kemal bu dizeleriyle yurt özlemini, Türk musikisine, İstanbul'a,  kendi öz değerlerine verdiği önemi ifade ediyor.

5. Şairin şiirde kullandığı “kar” imgesini, şairin içinde bulunduğu durum ve vermek istediği ileti açısından değerlendiriniz.

Cevap: Yağan karın ahengi şairde derin bir musiki duygusu uyandırıyor. Erganun (org) sesi duyuyor, fakat bu ses şairi etkilemiyor. Kar sesinin ahengini Tanburi Cemil Bey’in bestelerine benzetiyor. Kısaca, Varşova’da yağan kar, şaire İstanbul’u Türk musikisini hatırlatıyor.  Kar sanatçı için sıkıntının, hüznün ve karamsarlığın sembolüdür.

6. Aşağıda verilen altı çizili kelimelerin dizelerdeki konumlarına ve anlamlarına dikkat ediniz. Dizelerde biçim ve anlam açısından böyle bir düzen olmasının nedenlerini açıklayınız.
Cevap: Dizelerde biçim ve anlam açısından böyle bir düzen olmasının nedenleri hem ahengi güçlü şekilde sağlamak hem de iletinin daha etkileyici biçimde verilmesini sağlamaktır.

Doğrusunu öğrenin. www.bolcevap.com DİĞER TÜM SAYFALAR

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat