Ergenekon Destanı Olay Örgüsü, Konusu, Özeti, Kişileri - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

2 Ocak 2020 Perşembe

Ergenekon Destanı Olay Örgüsü, Konusu, Özeti, Kişileri


Ergenekon Destanı Olay Örgüsü Maddeler Halinde.
  • Göktürklerden korkan kavimler birleşir onların üzerine saldırır. Göktürkler galip gelir.
  • Düşmanlar birleşip hile yaparak Göktürklerin iki kişi dışında (Kayan ve Tukuz) hepsini öldürür.
  • İl Han’ın Kıyan (Kayan) adlı oğlu, Kıyan’ın amcasının oğlu (Tukuz) ve eşleri kaçıp kurtulurlar.
  • Kendilerini kimsenin bulamayacağı adını daha sonra Ergenekon koydukları ücra bölgeye yerleşirler.
  • Ergenekon'da dört yüz yıl kalıp çoğaldıkça çoğalırlar...
  • Sonunda bulundukları yer dar gelir; bir demirci, dağın demirini eriterek yol açar.
  • Ergenekon’dan çıkarak ana yurtlarına dönerler. Tatarlardan atalarının intikamını alırlar. Bu sırada hakanları Börteçine’dir.
Kişiler ve Özellikleri:

 İl Han: Göktürlerin başındaki hakan...
Kayan (Kayı Han) İl Han'ın en küçük oğludur. Düşman saldrısından tek sağ kalan odur. Amcasının oğlu Tukuz (Dokuz Oğuz) ile daha sonra Ergenekon adını verecekleri yere göç ederler.  Daha sonra Göktürkler Ergenekon'dan çıkıp ana yurtlarına geri dönerek atalarını  intikamını alırlar.
Tukuz: İl Han'ın yeğenidir. Kayan'la birlikte düşmanların kendilerini bulamayacağı sonradan Ergenekon adını verecekleri yere göç ederler. Ergenekon Destanı'ndan
Ergenekon Destanı
Türk illerinde Türklere baş eğmeyen bir yer yoktu. Bunu kıskanan yabancı kavimler birleşerek Türklerin üzerine yürüdü. Amaçları öç almaktı. Türkler, çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar. Çevresine hendek kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma da başladı. O gün vuruşuldu. Sonunda Köktürkler, üstün geldi. Bu yenilgiden sonra yabancı kavimlerin
hanları ve beyleri av yerinde toplanıp konuştular “Türklere hile yapmazsak sonunda işimiz yaman olur.” dediler. Tan ağarınca, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. Türkler, “Bunların vuruşma gücü bitti, kaçıyorlar!” deyip, arkalarına düştüler. Düşman, Türkleri görünce birden döndü. Gafil avlanan Türkler, yenik düştü. Hepsi teker teker öldürüldü. Çadırları alındı. Bir tek ev kurtulamadı. Büyüklerin hepsi kılıçtan geçirildi. Küçükler kul yapıldı.

Türklerin başında, İl Han vardı. Çocukları çoktu. Fakat bu uğursuz vuruşmada, bir tanesi dışında, hepsi öldü. “Kayı” adını taşıyan bu oğul, o yıl evlenmişti. İl Han’ın, “Dokuz Oğuz” adında bir de yeğeni vardı. Kayı ile Dokuz Oğuz, düşmana esir düşmüşlerdi. Fakat on gün geçmeden bir gece, ikisi de kadınları ile beraber atlara atlayıp kaçtılar. Türk yurduna geldiler. Burada düşmandan kaçıp gelen birçok deve, at, öküz ve koyun buldular. “Dört taraftaki illerin hepsi bize düşman, dediler; gereği odur ki dağların içinde insan yolu düşmez bir yer izleyip oturalım.” dediler. Sürülerini alıp dağa doğru göçtüler.

Ergenekon adı verilen yere yerleştiler. İki Türk prensinin, zamanla Ergenekon’da çocukları çoğaldı. Kayı Han’ın çok çocuğu oldu. Dokuz Oğuz Han’ın daha az çocuğu doğdu. Bu iki hanın çocukları, Ergenekon’da kaldılar ve çoğaldıkça çoğaldılar.

Dört yüz yıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar fazlalaştı ki Ergenekon’a sığmaz oldular. Çare bulmak için kurultay toplandı. Dediler ki “Atalarımızdan işittik; Ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. Bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. Dağların arasından yol izleyip bulalım. Göçüp Ergenekon’dan çıkalım. Ergenekon dışında her kim bize dost olursa onunla görüşelim. Düşmanla vuruşalım!”

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat