10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 183, Gogol, Ölü Canlar - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

1 Şubat 2020 Cumartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 183, Gogol, Ölü Canlar

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 183, Gogol, Ölü Canlar

1. Okuduğunuz metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. Fakat ben… Gizli bir kuvvet tarafından bu garip kahramanlarımla daha uzun zaman el ele yürümek zorundayım. Hayatın bu muazzam akışını görünen kahkahalarla aydınlatarak, ama kimsenin göremediği, sezemediği gözyaşlarımın arkasından izleyerek anlatmak zorundayım!


Cevap:
  • gizli: belli olmaz, görünmez durumda olan.
  • garip: kimsesi olmayan, kimsesiz, zavallı
  • el ele yürümek: birlikte olmak, beraber olmak
  • muazzam akışı: hayatın sürüp giden büyük akışı, seyri...
  • aydınlatarak: bir sorunu, bir konuyu anlaşılmasını kolaylaştıracak biçimde açıklamak.
  • sezemediği: fark etmek, duyumsamak...
2. Roman türünün oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin etkisini tespit ederek okuduğunuz metnin türünün ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirleyiniz.

Cevap: Cevabı için tıklayınız

3. Romanlar işlediği konulara göre sosyal roman, serüven (macera) romanı, tarihî roman, egzotik roman, psikolojik roman (tahlil romanı), polisiye, biyografik ve otobiyografik roman gibi türlere ayrılır. Siz de okuduğunuz metnin konu ve temasını belirtiniz. 

Cevap: Konusu: Roman Rusya’da köleliğin kaldırılmasından önce toprak sahiplerinin çalıştırdıkları köylü sayısı kadar vergi ödemek zorunda oldukları gibi devletten para da alabilmelerine olanak tanıyan bir yasanın açığından faydalanarak ölmüş köleleri satın alarak devletten para sızdıran bir sahtekârı ve yaşadıklarını anlatmaktadır.

Teması: Toplumsal yozlaşma, ahlaksızlık...

4. Okuduğunuz metinde olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları bularak bunların metne katkısını belirtiniz.

Cevap: Sınıflar arası çatışmalar, birey-toplum çatışması

5. Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar. Buna göre siz de okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz. 
Cevap:
  • Çiçikov'un anlaşma metinlerini yazması
  • Çiçikov'un satın aldığı ölü kölelerin hayatlarını düşünmesi
6. Roman kahramanının yaşamı, geniş bir zaman çerçevesi içinde baştan sona anlatılır. Roman kişileri “tip” ve “karakter” olarak karşımıza çıkar. Buna göre okuduğunuz metinde olayların akışını etkileyen kahramanların fiziksel ve psikolojik özelliklerini, toplumsal statülerini; tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirtiniz.
Cevap:   Çiçikov: Romanın baş kahramanıdır. Birtakım sahtekârlıklar yapıp ortadan kaybolan bir dolandırıcıdır. Hayattaki “en büyük amacı zengin olmaktır.” www.bolcevap.com


7. Mekân, romanlardaki kişilerin yaşadığı, olayların geçtiği yerdir. Ayrıca romanlarda zaman kavramı belirgindir. Olay veya olaylar belirli bir zaman diliminde yaşanır. Buradan hareketle okuduğunuz metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz. 

Cevap: Romandan alınan metindeki mekan Çiçikov'un evidir. Zaman ise bir sabah vaktidir.

8. Okuduğunuz metinde anlatıcının özelliklerini ve hâkim, kahraman anlatıcı ve gözlemci bakış açılarından hangisinin kullanıldığını belirleyerek metinde kullanılan bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini açıklayınız.
Cevap: İlahi bakış açısı, hakim anlatıcı

9. Metinde kullanılan anlatım biçimini belirleyiniz. Bu anlatım biçiminin metnin anlatımına ne gibi katkılar sağladığını açıklayınız.
Cevap: Öyküleyici ve betimleyici anlatım

10. Her romancı, eserini kendine özgü görüş, anlayış ve anlatış özelliğine göre oluşturur. Anlatmaya bağlı eserlerde, özellikle de roman ve hikâyeler birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılır. Buna göre metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.
Cevap: İlk bölüm, yazarın iç konuşmasından alınmıştır. Bu bölümde birinci kişi ağzından anlatım vardır. Diğer bölümde ise üçüncü kişi ağzından anlatım vardır. Yazarın dili sade ve akıcıdır. 

Özgün ve kaliteli cevapları takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat