10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 195, Eylül Romanı - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

13 Şubat 2020 Perşembe

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 195, Eylül Romanı

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 195, Eylül Romanı

Sayfa 195

1. Metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.
Cevap:
  • dikiş: Giysi dikme işi, terzilik.
  • yelken: Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü.
  • kotra: Çoğunlukla bir direkli, randası olan, ince gövdeli yelkenli.
  • yöneltmek:  Yüzünü belli bir yöne doğru çevirmek...
  • güvence:  Alınan sorumluluğa karşı olarak ortaya konulan şey, teminat, garanti.
                                   
2. Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz.
Cevap: Konusu: Evli bir kadın ile evlerine sık sık misafir gelen yakın bir aile dostu arasında geçen yasak aşk ve bu aşk uğruna yaşanan sıkıntılardır. 
Romanın teması "yasak aşk"tır.

3. Okuduğunuz metinde olayların akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı fiziksel, psikolojik ve kültürel çatışmaları belirtiniz.

Cevap: Hayal-hakikat çatışması, yasak aşk-evlilik ahlakı çatışması, Necip'in içsel çatışmaları, Suat ile Süreyya arasındaki çatışmalar gibi pek çok çatışma unsuru vardır.

4. Olay örgüsünün, birbiriyle hiç ilgisi olmayan olayların rastgele veya peş peşe sıralanması değil, birden fazla olayın sebep-sonuç içinde organik bir bütün oluşturması bilgisinden hareketle okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

Cevap: 
  • Suat'ın denize kotrayla açılan kocasını Süreyya'yı izlemesi
  • Necip'in yalıya gelmesi ve Suat'ın buna sevinmesi
5. Metnin kahramanlarının fiziksel, psikolojik özellikleri ve toplumsal statülerinin olayların akışına etkisini belirterek bu kahramanların tip mi, karakter mi olduğunu açıklayınız.
Cevap: 

Suat:  Fizikî , sosyal ve psikolojik özellikleriyle "tip" özelliği göstermektedir. Süreyya’nın karısıdır. Necip’in yasak aşkıdır. Genç, güzel, zeki, kültürlü, ince, hassas ruhlu bir kadındır. Kocasını mutlu etmek için bütün maddî ve manevî imkanlarını kullanır. Beş yıllık bir geçmişi olan bu evliliğin sadece şekilden ibaret olduğunu gerçekte evliliğin temeli sayılan hiçbir sevgi, heyecan ve ortak zevk anlayışlarının olmadığını anlar.  bolcevap.com

Süreyya: Suad’ın kocasıdır. Suad'la beş yıldır evli olan Süreyya; karısına âşık , kotra v e sandalla günlerini denizde geçirmekte n hoşlanan birisidir . Biraz çocuksu bir kişiliğe sahiptir, duyarlıdır, saftır... Karısının onu aldatacağı aklına hiç gelmez.

Necip: Süreyya’nın akrabasıdır. Genç, yakışıklı, iyi eğitim görmüş bir karakterdir.  Kadınlara güvenmeyen, evlilikten aşırı derecede korkan birisiyken Süreyya-Suad ilişkisine büyük bir hayranlık duyar. Müziğe karşı duydukları yakın ilgi onları yakınlaştırır. Necib bir süre sonra bu çok beğendiği kadına aşık olur. bolcevap.com Evinin kapılarını kendisine açmış olan dostunun karısına aşık olduğu için günlerce vicdan azabı çeker pişmanlık duyar.

6. Okuduğunuz metnin anlatıcısını ve bakış açısını belirleyerek hikâyenin anlatımına katkısını açıklayınız.
Cevap: Anlatıcı hakim anlatıcı, ilahi bakış açısı

7. Okuduğunuz metinde kullanılan anlatım biçimlerini ve tekniklerini tespit ederek metindeki işlevlerini belirtiniz.
Cevap: Anlatım biçimleri: Öyküleyici, betimleyici anlatım
Anlatı  teknikleri: diyalog, özetleme, iç çözümleme vb. teknikler

8. Herhangi bir propaganda amacı gütmeden Servetifünun Dönemi’nin ağır üslubuyla yazılmıştır. Fakat diğer Servetifünun edebiyatçılarından daha sadedir. Bu bilgilerden hareketle okuduğunuz metni de dikkate alarak yazarın dil ve üslup özelliklerini belirtiniz.
Cevap: Eylül’e bir bakıma betimleme romanı da diyebiliriz. Daha çok ruh betimlemeleriyle  çevre betimlemeleri vardır. Bu nedenle olay betimlemeleri değil ruhsal çözümlemeler ön plandadır.

9. Okuduğunuz metni; bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk açısından değerlendiriniz. Metinde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışın metne yansımalarını yorumlayınız. 
Cevap: Eylül romanında ağırlıklı olarak realizm akımının etkileri görülür. Yazar, kahramanların ruhsal betimlemelerini olduğu gibi kağıda aktarmıştır. Daha çok ruhsal çözümlemeler ve çevre betimlemeleri vardır. Dil ve üslupta Servetifünun Dönemi’nin ağır üslup özellikleri görülür.

10. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri bulunuz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.
Cevap: Eylül,  insanların ruh hallerini başarılı biçimde okuyucuya aktaran psikolojik bir romandır. Kuvvetli tasvirleri, güzel , canlı v e sürükleyici üslûbu ile edebiyatımızda önemli bir edebi eser niteliği taşır. 


Özgün ve kaliteli cevaplarımız takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA


Arkadaşlarınla Paylaş

1 yorum

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat