10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 201, Ateşten Gömlek - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

17 Şubat 2020 Pazartesi

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 201, Ateşten Gömlek

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 201, Ateşten Gömlek

Sayfa 201

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Millî Edebiyat Dönemi roman yazarları sosyal konulara eğilmiş ve vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi millî konularda eserler vermiştir. Buna göre okuduğunuz metnin konusunu ve temasını belirleyiniz. 

Cevap:
Konusu:  İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu’da önce çetelerle başlayan sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı’nın öyküsü anlatılmaktadır.
Teması: Milli Mücadele, vatan, bağımsızlık vb...

2. Birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da amaçların yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumuna çatışma denir. Bu hatırlatmadan hareketle okuduğunuz metindeki çatışmaları belirtiniz. 

Cevap: Romanda karakterlerin kendi içindeki ve diğerleri ile olan çatışmaları vardır.

3. Okuduğunuz metnin olay örgüsünün nasıl oluştuğunu tespit ederek metnin olay örgüsünü belirtiniz.

Cevap: Olay örgüsü neden-sonuç ilişkisine göre şekillenir.

Ateşten Gömlek metin cevapları

4. Okuduğunuz metinde şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini, tarihsel kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkilerini dikkate alarak metindeki şahısların tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz.

Cevap: Metindeki kişiler karakter özelliği göstermektedir.

  • Peyami: Varlıklı bir ailenin evladıdır. Duygusal bir kişiliğe sahiptir. Hariciye memurluğu yapmaktadır. Ayşe’ye aşıktır. Peyami’nin Ayşe’ye olan aşkı onu milli mücadelenin içerisine sürükler. 
  • İhsan: Peyami’nin çok yakın arkadaşıdır. Ayşe’ye aşıktır ve onunla evlenmek ister. Milli mücadeleye gönül verenlerden biridir.
  • Ayşe: Romandaki ana karakterlerden biridir. Hırslıdır. Kocası ve oğlunun İzmir’in işgali sırasında ölmesi üzerine İstanbul’da akrabalarının yanına gelir. (bolcevap.com) Daha sonra Anadolu’ya geçerek milli mücadeleye destek olmak için hemşirelik yapar. Sakarya Muharebesinde hayatını kaybeder.
  • Kezban: Ailesi ve yakınları Yunanlılar tarafından katledilen yeşil gözlü, güzel bir köylü kızıdır.   İhsan’a yardım edebilmek için canını hiçe sayabilecek kadar fedakardır.

5. Okuduğunuz metindeki kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi dikkate alarak olayların gelişiminde zaman ve mekânın işlevini belirleyiniz.

Cevap:  Alınan metinde olaylar Sarılar köyü, Doğançay gibi mekanlarda geçmektedir. " "öğleye doğru, o gece" gibi zaman ifadeleri geçmektedir.

6. Okuduğunuz metnin anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen bir yansıtıcı olup olmadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz.

Cevap: Metindeki olaylar,  olayın kahramanlarından biri olan Peyami'nin ağzından anlatılmaktadır. Anlatıcı kahraman anlatıcı, bakış açısı kahraman anlatıcının bakış açısıdır.

7. Okuduğunuz metinde yararlanılan anlatım biçimlerini (öyküleme, betimleme vb.) anlatım tekniklerini (gösterme, tahkiye etme, özetleme, geriye dönüş, diyalog, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı, pastiş, parodi, ironi vb.) tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz.

Cevap: Anlatım biçimleri: Öyküleyici, betimleyici anlatım
Anlatım Teknikleri: Gösterme tekniği (diyalog şeklinde)

Tahkiye etme (Anlatma) Tahkiye, olay anlatımı, kişi tanıtımı, geriye dönüş şeklindedir.
8. Okuduğunuz metnin cümle yapılarına, kelime kadrosuna, anlatım tekniklerine, söz sanatlarına, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlarına dikkat ederek yazarın metindeki üslup özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Romanın genelinde coşkulu bir dil kullanılmıştır. Romanın dili sade ve akıcıdır. Yerel söyleyişlere de yer verilmiştir.

9. Okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

Cevap: 
metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları
  • İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
  • Halkın işgale karşı direnişi
  • Kağnıların varlığı
Vatan için mücadele, bağımsızlık, şehit olmak gibi milli, manevi değerler vardır. 

10. Okuduğunuz metni; bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk açısından değerlendirerek metinde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışın metne yansımalarını tespit ediniz.

Cevap: Roman, Milli Edebiyat Dönemi yazarlarından Halide Edip'in bağımsızlık savaşımızı bütün gerçekliği ve canlılığıyla anlattığı bir eserdir. Eserde realizmin akımının etkileri vardır. Millî Edebiyat Dönemi roman yazarları sosyal konulara eğilmiş ve vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi millî konularda eserler vermiştir. Bu eserde de bu özellikleri görüyoruz.

11. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri bulunuz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak ifade ediniz.

Cevap: Vatanın içinde bulunduğu zor durum, düşma işgaline karşı millet olarak yapabileceklerimiz,  mücadele, fedakarlık, vatan sevgisi, kahramanlık gibi iletiler...

12. Okuduğunuz metni ve yazarın biyografisini de dikkate alarak yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap: Roman, Milli Edebiyat Dönemi yazarlarından aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın tanığı olan Halide Edip'in bağımsızlık savaşımızı bütün gerçekliği ve canlılığıyla anlattığı çok önemli bir eserdir.

13. Bireylerini millî, manevi ve ahlaki değerlerine bağlı yetiştiren toplumlar, çağın gereği olan gelişmelere de duyarlı oldukları takdirde başarılı olur. Dil, din, tarih, örf, adet ve gelenekler, aile kurumu, kutsal zaman ve mekânlar, bayrak, vatan, İstiklâl Marşı gibi millî ve manevi değerlerin oluşturduğu kültürün oluşumuna dikkat edildiğinde bu değerlerin, birbirinden ayrılamayan bir bütün olduğu görülmektedir. Bu bütünü oluşturan en önemli unsur vatan sevgisi midir? Nedenleriyle belirtiniz.

Cevap: Evet, bu bütünü oluşturan en önemli unsur vatan sevgisidir.

Özgün ve kaliteli cevapları sitemizde takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat