Makale Türündeki Önemli Eserler ve Yazarları - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

9 Şubat 2020 Pazar

Makale Türündeki Önemli Eserler ve Yazarları

Makale Nedir?

Bilimsel ve toplumsal konularda; siyaset, ekonomi, sanat, spor vb. alanlarda yazılan, açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazılarına makale denir. Bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerde tıp, ekonomi, sosyoloji, felsefe gibi bilim dallarıyla ilgili konular işlenir.


MAKALELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDELER HALİNDE

 • Makalelerin konuları, toplumun büyük bir bölümünü ilgilendirir.
 • Hemen hemen her konuda makale yazılabilir.
 • Makalede bir konuya yeni bir açıdan bakılır.
 • Konuyla ilgili ortaya atılan tez, örnek ve kanıtlarla ispatlanır.
 • Makalenin yazılış amacı bir konuyu açıklamak, konuyla ilgili bilgi vermektir.
 • Diğer yazı türlerinin çoğunda olduğu gibi giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir planı vardır.
 • Makalede mecazlı, süslü anlatım ile konuşma dili havasından kaçınılır. Ciddi, ağırbaşlı, yalın, pürüzsüz, açık ve anlaşılır anlatım esas alınır.
 • Örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur. Alıntılardan yararlanılır; alıntı yapılan kaynak, kaynakçada gösterilir.
 • Makaleler gazete ve dergi makaleleri olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Gazete makalelerinde genellikle günlük siyasi, toplumsal sorunlar ele alınır. Dergi makaleleri ise akademik konulardan oluştuğu için daha çok uzmanlık gerektirir. Bilimsel bulgu ve terimler bu makalelerde daha çok yer alır.
 • Edebiyat, dil, sanatsal özelliği ön planda olan makaleler edebi makale; ekonomi, tıp, sosyoloji gibi bilime dayalı meslekleri dile getiren makaleler de mesleki makaleler olarak adlandırılır.
 • Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" edebiyatımızdaki ilk makale örneğidir.

BİLİMSEL MAKALELERİN BÖLÜMLERİ

Bilimsel makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir.

Başlık: Konunun ilgilileri tarafından okunacak ilk bölümdür. Bu nedenle başlık düzenlenirken kelimeler dikkatle seçilmeli, makalenin içeriğini yansıtan en az sayıda kelime kullanılmalıdır. Uygun bir başlığı olmayan makale, hedef okuyucu kitlesine ulaşmayabilir.

Özet: Metnin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. Araştırmanın kapsamı, amacı, araştırmada kullanılan yöntemler, elde edilen bulgular, araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar ve metindeki anahtar kelimeler bu bölümde verilir.

Giriş: Temel bilgilerin sunulduğu bölümdür. Bu bölümde konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar hatırlatılır. Bu çalışmaya neden gerek duyulduğu ortaya konur.

Yöntem: Bu bölümde araştırmada tercih edilen yöntem ve söz konusu yöntemin tercih edilme nedenleri anlatılır. Yazarın neyi, nasıl ve niçin kullandığını açıkladığı bu bölüm, konuyu bilen bir uzmanın aynı çalışmayı kendi imkânlarıyla tekrar etmesini sağlar nitelikte olmalıdır.

Bulgular: Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bu bulguların ne anlama geldiği dile getirilir.

Sonuç ve Tartışma: Bu bölümde araştırmada elde edilen bulguların araştırmanın amaçları ile
ilişkileri kurulur. Elde edilen bulgulardan birtakım nesnel genellemelere ulaşılmaya çalışılır. Ulaşılan sonuçlar, daha önce aynı veya benzer konularda yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılır.
Araştırmanın bilim dünyasına katkısı belirtilir. Yapılan bilimsel çalışmayla ulaşılan sonuçların günlük hayattaki olası etkileri değerlendirilir.

Kaynakça: Makalenin sonunda, yararlanılan kaynaklar liste hâlinde gösterilir. Makalede yer alan her kaynağa, kaynakçada yer verilir; kaynakçada yer alan her kaynağa metin içinde gönderme yapılır. Kaynakça hangi bilginin hangi kaynaktan alındığını göstermez. Bilginin hangi kaynaktan alındığı, metnin içinde kaynağa gönderme yapılarak belirtilir. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilir.

Makalenin Türk Edebiyatındaki Gelişimi ve Önemli Temsilcileri

Makale Türünde Önemli Eserler ve Yazarları
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
İbrahim Şinasi
Şiir ve İnşa
Ziya Paşa
Evrak-ı Eyyam
Nesr-i Harp
Nesr-i Sulh
Cenap Şahabettin
Edebiyat ve Hukuk (Servetifünun dergisinin kapatılmasına sebep olan makaledir)
Hüseyin Cahit Yalçın
Yeni Lisan (Millî Edebiyat’ın dil anlayışını ortaya koyan makaledir)
Ömer Seyfettin
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
Ziya Gökalp
Sanata Dair
H. Ziya Uşaklıgil
Milli Edebiyat Meseleleri
Cenap Bey’le Münakaşalarım
Ali Canip Yöntem
Çal Çoban Çal
Süleyman Nazif
Aziz İstanbul
Eğil Dağlar (makale-sohbet)
Yahya Kemal Beyatlı
Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri
Yaşar Nabi Nayır
Pazartesi Konuşmaları
İyi Vatandaş İyi İnsan
Hasan Ali Yücel
Büyük Türkiye Rüyası (makale- eleştiri)
Kültür ve Dil (makale-eleştiri)
Nesillerin Ruhu (makale-eleştiri)

Mehmet Kaplan
Üç Tarz-ı Siyaset
Yusuf Akçura

Edebiyat Üzerine Makaleler
Ahmet Hamdi Tanpınar
Yusufçuk
Samiha Ayverdi

Enikli Kapı
Arif Nihat Asya

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat