10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 232, Ocak - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

12 Mart 2020 Perşembe

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 232, Ocak

10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Sayfa 232

SAYFA 233

1. Okuduğunuz metinden alınmış aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz. 

 uşakların elinde rezil olmak: çocukların oyuncağı olmak, söz geçirememek
 nizama sokmak: disiplin altına almak, düzen vermek
çocuk telaşı: Saf ve çocuksu bir heyecan duymak
söylenmek: kendi kendine yakınmak, dertlenmek

2. Dram, konusunu günlük hayattan veya tarihin herhangi bir döneminden alır. Klasik trajedi ve komedideki Eski Yunan mitolojisine yönelik değerler yerine millî değerlere yönelme görülür. Buna göre okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirleyiniz.

Cevap: Konu: Ekonomik sıkıntıların emekçi bir aile bireylerinin arasındaki ilişkileri büyük oranda etkilediği ve çatışmalara yol açması ama tüm bunlara rağmen ailenin bir arada durma çabası
Teması: Aile birliği, sorumluluk, fedakarlık, sevgi...

3. Okuduğunuz metindeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima ettiği diğer çatışmaları belirleyiniz. 

Cevap: Ocak adlı metinde  bir emekçi ailesinde yokluğun, yoksulluğun baskısının  yol açtığı  çatışmalar sergilenmektedir. Aile bireylerinin bu duruma karşı  takındıkları farklı tavırlar , bu durumdan kurtulabilmek için seçtikleri farklı yöntemler çatışmaları başlatır ve olayları geliştirir... Hayal-gerçek çatışması yoksulluğun acı gerçeğini vurgular.

 4. Olay örgüsünün insanın insanla, insanın toplumla, insanın doğayla, insanın kendisiyle olan mücadelesinden doğduğu düşüncesinden hareketle okuduğunuz metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

 Cevap:

 • Büyükannenin o an bulaşıkları yıkayan Özcan'la konuşmaları
 • Fazıl'ın gelmesi
 • Özcan'la Fazıl arasındaki diyaloglar
 • Tarık ve Nihatların eve gelmesi

5. Okuduğunuz metindeki şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini belirleyiniz.

 Cevap: Büyük anne, Nihat, Tarık, Özcan, Sevda, Fazıl oyunun kahramanlarıdır. Anne, baba, çocuklar ve büyük anneden oluşan aile bireylerinin her biri farklı karakterlere ve hayallere sahiptir.

 • Safiye: Evin annesidir.  İçinde bulundukları durumu olduğu gibi gören ve üzerine düşen görevleri fazlasıyla yapan biridir. Ailenin dağılmaması, bir arada kalabilmesi için çatışmaları gidermeye, ilişkileri yumuşatmaya çalışır. 
 • Tarık: Evin babasıdır. Otomobil tamircisidir. Tüm ailesini kuratacak düşler peşinde koşan bir hayalperesttir... Sorumluluklarını ihmal eder.
 • Fazıl: Evin ortanca oğlu: Sorumluluk sahibidir.
 •  Nihat: Evin büyük oğludur. Eve hiçbir katkısı olmayan, aylak aylak gezip eğlenen biridir. Hayalci ve sorumsuzdur. bolcevap.com 
 • Sevda: Evin tek kızıdır. Bir ayağı sakattır.  Hayalcidir, mutluluğu uzakta arar. Sevdiği adama kaçar ama umduğunu bulamaz. Eve dönmesi aile bireylerinin birbirine kenetlenmesini sağlar.
 • Özcan: Evin küçük oğludur. Evde kendini sığıntı gibi hisseden, işten, çalışmaktan kaçan bir ergendir. 
 • Babaanne: Evin en yaşlı üyedir. Kendini paşa konağında paşa karısının zanneden, gerçeklerle bağını koparmış biridir.


6. Tiyatroda olayların gerçekleştiği zaman, sahnede dekorlarla tasvir edilir. Tiyatroda mekân, dekorlarla sahnede izleyiciye gösterilir. Buna göre okuduğunuz metnin zaman ve mekân özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Mekan ailenin yaşadığı evdir. İlk sahnedeki olaylar bir pazar sabahı geçmektedir. Tiyatrodaki olaylar geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır.

7. Okuduğunuz metinde geçen; seslenmeler, tekerlemeler, deyimler, gazeller, beyitler, şarkı-türkü- müzikler, yanlış anlamalar, taklitler, ağız özellikleri vb. bularak metnin dil ve üslup özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz. 

Cevap: Seslenme: Safiye, çabuk buraya bak! (Neşeli) Özcan!
Deyimler: canı burnuna gelmek, el pençe divan durmak, nizama sokmak, ağzını toplamak vb...
Metinde ağız özelliği taşıyan ifade yoktur.
Dil ve Üslup: Yazar bir ailenin ekonomik sorunlar temelinde yaşadığı sıkıntıları eleştirel bir üslup, yalın ve sade bir dille anlatmıştır.

8. Okuduğunuz metindeki, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek metindeki millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihî öğeleri belirleyiniz.

Cevap: Eserde 1960’lı yılların Türkiyesi resmediliyor.  Dönemin siyasi ve ekonomik koşullarının yansıması vardır.  Aile bireyleri arasındaki bağlılık, sevgi, fedakarlık, sorumluluk, hayal-gerçek çatışmaları yaşadığımız dönemde de var olan değerlerdir.

 9. Okuduğunuz metni, bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk açısından değerlendiriniz. Metindeki edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarınm yansımalarını yorumlayınız.

 Cevap: Ocak adlı metin dram türünün özelliklerini taşımaktadır.  Yazar bir ailenin ekonomik sorunlar temelinde yaşadığı sıkıntıları eleştirel bir üslupla anlamıştır.

10. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri tespit ediniz. Metinle ilgili eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayandırarak metni yorumlayınız.

Cevap:  Metindeki iletiler:
Ekonomik sorunlar bir aile içi çatışmalara sebep olur.
Aile bireyleri sorun olsa da fedakarlık, saygı ve sevgiyle her sorunun üstesinden gelinebilir.
Ailede bireyleri arasındaki sevgi, dayanışma aile birliğini sağlamada çok önemlidir.
Özgün ve kaliteli cevapları sitemizde takip etmeye devam edin...bolcevap.com DİĞER SAYFALAR BURADA

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat